AR banner
Search Tips Advanced Search
Back to Top
List of Aviator Losses  •  
Table of Contents  •  
ArchiveDatabase  •  

1942-04-23 The loss of Wim Rieter

Crash site: Ingrams Field, 100 yds from Clenchwarton Primary School, Clenchwarton, Norfolk, GB

Crash cause: engine failure. The aircraft aborted its mission, and tried to return to base. An elderly gentleman in Clenchwarton recalled on 29-01-2007 to have seen that the aircraft had jettisoned its bombs in The Wash, before it crashed.

Name

1. Rieter, Willem Joseph Gerard Paul

Dutch RAF aviator datasheet

W. Rieter Source: @St.M.Vl.P. 1939-50

Brookwood RC 050618 RieterRank

Res Sgt Vl, Sgt., Copilot

RAF VR 1271309

Decorations

None known

Born

31/8/1916

Place

Venlo, NL

Squadron

RAF 218 'Gold Coast' Sqn Bomber Command

Ops/hr

Aircraft

Stirling Mk. I Nr. W7473 HA-F

Base

RAF Downham Market, Norfolk, UK

Mission

Raid on Rostock

Status

KIFA, engine failure.

age

25

Missing

23/4/1942

Place

Clenchwarton, Ingrams Field, 100 yds from Clenchwarton Primary School, Norfolk, GB

Buried

Buried 29/4/1942 at Brookwood, Roman Catholic Ground, Pirbright, Surrey, UK, grave 204100

Known to

OGS

yes

CWGC

yes

Other crew

2. Sgt. John Hartley, Obs, RAF VR 989820, age 27 – KIA, buried Holcombe (Emmanual) Cemetery, Lancashire, GB, grave A/1003

3. Sgt. Abson Squires, fe, RAF 545944, age 23 – KIA, buried Doncaster (Rose Hill) Cemetery, Yorkshire, GB, grave J/500

4. Sgt. Archibald John Thornburn, Wop/Ag, RAF VR 960871 – KIA, grave location unknown

5. Sgt. Jamie Kitchener Wendle Paul, Wop/Ag, RAF VR 1380822,

age 27 – KIA, buried St. Erth Church Cemetery, Cornwall, GB, grave 3/3/3

6. Sgt. Shirley Vincent Davidge, Pilot, RAF VR 118626,

age 27 – KIA, buried Cofton Hackett (St. Michael) Churchyard, Worcestershire, GB, grave A/F/11

7. Sgt. William James Cook, Ag, RAF 540952, age 28 – KIA, buried Armagh (St. Patrick's) Roman Catholic Cemetery, Armagh, N-Ireland, grave A/7/140/EX

Memorial

Soesterberg

yes

Memorial

Other

yes

1. Mill Hill Memorial Table, London, GB


Mill Hill Rieter

2. Clenchwarton Memorial plate, Norfolk, GB

Clenchwarton Rieter

GB arrival

By civil airliner from Holland, GB arrival on 15/4/1940

Source: Rieter family

Remarks

Take-off 22:57, time of crash 23:20. Other crew not Dutch

Data confusion


Funeral of Wim Rieter in Brookwood, Roman Catholic Ground, 29/4/1942. The service was led by his friend the Rev'd W. Sullivan of West Byfleet, Surrey. The coffin was carried by RAF personnel. Source: @St.M.Vl.P. 1939-50


Funeral of Wim Rieter in Brookwood, Roman Catholic Ground, 29/4/1942. Source: @St.M.Vl.P. 1939-50


A description of Wim Rieters life has been written a few years ago by his brother Louis, now aged 87. We reproduce his text integrally.

'Willem Joseph Gerard Paul Rieter werd geboren te Venlo op 31 Augustus 1916 als oudste zoon in een talrijk gezin, waar hij de vijfde in leeftijd was. Na de lagere school aldaar ging hij naar het Bisschoppelijk College te Sittard, een gymnasiale opleiding, uitsluitend ten doel hebbend de vorming van toekomstige geestelijken.

Dit internaat moest hij conform de regels der school, wegens het zieken van een andere levensrichting verlaten. Als externe leerling ging hij over naar de H.B.S., doch moest zeer kort daarna deze studie onderbreken wegens een ernstige blindedarm-ontsteking, operatie en nabehandeling van 3 maanden.

Na herstel vertrok hij begin 1937 naar London, alwaar hij werd ingeschreven als student aan het College of Aeronautical Engineering, gevestigd te Chelsea, London, S.W.3, en Brooklands Aerodrome, Surrey. Tevoren reeds had hij grote belangstelling voor vliegtuigen. Hij was daar met succes werkzaam in meerdere afdelingen, alle verband houdend met vliegtuigbouw, montage, revisie en instandhouding.

Enkele maanden voor zijn laatste examen moest hij de studie afbreken vanwege de mobilisatie in september 1939. Terug in Nederland, ingedeeld bij de Landmacht, deed hij terstond moeite overgeplaatst te worden naar een der Luchtvaart-regimenten te Soesterberg. De uitvoerige correspondentie hierover bleef zonder resultaat. In maart 1940, daarmee nog doende, vernam hij van zijn kapitein dat, als hij vóór 28 augustus 1939 in Engeland woonde, hij 'groot verlof' zou kunnen krijgen. Zijn verzoek om overplaatsing zou dan komen te vervallen. UIteindelijk kon hij ook het benodigde visum bemachtigen en vertrok per vliegtuig naar Engeland, waar hij op 15 april 1940 arriveerde.

Gedurende de oorlogsjaren waren de contacten met Nederland zeer beperkt en oppervlakkig wat de mededelingen betrof. De brieven en documenten van Wim Rieter kwamen pas in 1945 en 1946 in het bezit van zijn familie. Deze zijn niet geheel volledig: de uitgaande brieven ontbraken hier en daar. In grote lijnen bestaan de gegevens uit het volgende verslag:

Na aankomst in Engeland vat Wim zijn studie meteen weer op en haalt in juni zijn laatste examen, waarna nog enkele maanden zouden volgen om het geheel af te ronden en zijn diploma te ontvangen. Ook in Engeland doet de oorlog zich pijnlijk voelen: bombardementen op London, waarbij ook het College getroffen wordt, het onderwijs ontregeld. In die periode heeft hij herhaaldelijk Defensie benaderd om in de 'Dutch Royal Airforce' te worden toegelaten en zijn papieren opgestuurd. Hierop is geen enkele reactie gekomen.

Ten einde raad, om niet langer passief toe te zien meldt hij zich bij de British Airforce en wordt ten spoedigste aangenomen op 7 november 1940. Zijn College geeft toestemming om het afstuderen uit te stellen tot na de oorlog.

Op 5 februari 1941 ontvangt hij een oproep van het Ned. Ministerie van Defensie om zich te melden, waarop hij antwoordt reeds in opleiding te zijn bij de Engelse luchtmacht. Dan bericht men hem dat hij een zwaar verzuim heeft begaan, géén toestemming hiertoe to Hare Majesteit de Koningin te hebben gericht en daardoor zijn Nederlanderschap te verliezen.

Met uiterste inspanning bepleit hij zijn zaak bij beide Ministeries Defensie èn Justitie, hetgeen tenslotte na meerdere maanden uitmondt op: een spijtbetuiging aan de Minister van Defensie en een verzoekschrift aan de Koningin via de Minister van Justitie (23 mei 1941). Op 17 juli volgt daarop een gunstig antwoord van Hare Majesteit: 'verlof tot het treden in Britschen krijgsdienst, voor zoolang Nederland in den huidigen oorlog is betrokken, en met dien verstande, dat dit verlof geacht wordt te zijn gegeven met ingang van den dag van dienstneming', vergezeld van een bevestiging hiervan door Dr J.R.M. van Angeren, Secretaris Generaal bij het Departement van Justitie dd. 22 juli 1941.

In de daarop volgende periode zijn de levenstekens kort, met lange tussenpauzes: 'Alles goed en druk werk.' Via Rode Kruis of indirekt via een Zwitserse relatie, brief of telegram. De laatste goede berichten worden ingehaald door een telegram van 28 april 1942 met de tijding: 'In meinem Brief vom 20/4/1942 enthaltenen guten Nachrichten von Wim nicht Vater mitteilen da inzwischen tödliches Unglück passiert ist'. Op zijn gedachtenisprentje staat: 'ten gevolge van een ongeluk', de werkelijke toedracht heeft zijn familie pas na de oorlog in details vernomen.

Wat Wim Rieter persoonlijk betreft: zijn karakter kan omschreven worden als rustig, blijmoedig, sympathiek, eerlijk en trouw. Hij had vele vrienden: studiegenoten en collega's, vooral een in Engeland wonende Nederlandse familie, die hem een gastvrij thuis bood, een zorgzame hospita en als vertrouwensman de pastoor van de Byfleetse parochie, die als 'next of kin' zijn posthume belangen behartigde. Zonder enige twijfel kan gezegd worden: Wim heeft in Engeland zware, maar zeer gelukkige jaren beleefd.

Hij overleed op 23 april 1942 en werd op 29 april d.a.v. begraven op het R.K. kerkhof te Brookwood, na een uitvaartdienst geleid door bovengenoemde pastoor Sullivan; de kist bedekt met de Nederlandse vlag en gedragen door leden van de R.A.F.'

Source: @St.M.Vl.P. 1939-50

Letter of W/C. Holder to the Reverend W. Sullivan, friend of Wim Rieter. Source: @St.M.Vl.P. 1939-50


Map 19. Clenchwarton, Norfolk, GB The red cross on the bottom right Wartime map shows the crash site as per the coordinates given in the Civil Defence Log. Source: Jeff Carless, 28/3/2005 The actual crash site, as remembered by an eyewitness, is marked with the smaller blue circle.


Site of the crash of Stirling Mk. I Nr. W7473 HA-F. Formerly called Ingrams Fields, now a residential area.

Clenchwarton 070129-3


List of Aviator Losses  •  
Table of Contents  •  
Database  •  
Next Chapter

You can lay a wreath on this page to show your respect in an everlasting way.
Add us to your address book. Click here
(To translate into English, first select another language from the drop-down menu, THEN you can select English at the top of the drop-down menu.)

At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. - Laurence Binyon

All site material (except as noted elsewhere) is owned or managed by Aircrew Remembered and should not be used without prior permission.
© 2012 - 2021 Aircrew Remembered
Last Modified: 08 April 2021, 15:01

If you would like to comment on this page, please do so via our Helpdesk. Use the Submit a Ticket option to send your comments. After review, our Editors will publish your comment below with your first name, but not your email address.

A word from the Editor: your contribution is important. We welcome your comments and information. Thanks in advance.