AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic RAAF Losses RNZAF Losses USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Archiwum Polish War Graves Runnymede Kracker Luftwaffe
Check the Databases Menu for the extensive list of our databases which represent decades of original research by our Editors

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Owing to a restriction placed by our hosting service, searches cannot be made on less than 4 characters. Searching on 3 or less will produce no results.
We are working on techniques to mitigate this restriction.

TO SEARCH ON SQUADRON USE FORMATS: 300DB, 301DB, 302DM, 303DM, 304DB, 305DB, 306DM, 307DM, 308DM, 309DMR, 315DM, 316DM, 317DM, 318DMR


Enter Your search conditions and click Search This (to Search for Squadron append 'Sqn' e.g. 602Sqn. In Archiwum use Polish form e.g. 303DM)

These are the results of your search:

You searched for: “"nowak"

#Nazwisko/ NameImie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ UnitDataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ BornMiejsce Birthplace******************Notatka/Notes************************************Photo******************Links
1 NowakJanplut./LAC793554MechanikMedal Lotniczy (x3)

302DM

315DM

+ 1910-01-23Jarocinbrak dalszych informacji
2 NowakMarian Leszekpor./F/OP-1728PilotMedal Lotniczy (x2)

304DB
1943-07-03271916-02-24Jędrzejów– RAF Davidstov Moor-„Wellington”- HZ575 - lot boj. w rejonie Zatoki Biskajskiej w zwalczaniu niem. łodzi podwodnych. Samolot został prawdop. zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-07-03 Wellington XIII HZ575 2O Patrol over the Bay of Biscay. Shot down by fighter around the French coastline. Crew: Sgt (pil.) Roman Strek - KIA, F / O (nav.) W W Błachowski - KIA. Sgt (rtg. / page.) Jerzy Fedak - KIA. Sgt (Mr.) Henry Szulgin - KIA Sgt S Piłat

ORB ReportPolish Memorial Northolt UK
3 NowakJózef Franciszekkpt./F/LtP-1612PilotVirtuti Militari

8310
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

300DB
2003-05-24+ 851918-09-01Nowy SączUr. w Nowym Sączu. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ.1939 przedostał się przez Węgry i Francję do W. Brytanii, gdzie został odkomender. w październiku 1941 na przeszkolenie w 18 OTU, a następnie skier. do 300DB gdzie lata bojowo do 1943. Po wylataniu tury oper. zostaje instrukt. pilotażu w 18 OTU do 1945 roku. Po demob. wyjechał do Kanady. - Zmarł w Hamilton ON Kanada i tam został pochowany
4 NowakWładysław Janmjr/S/LdrP-0721PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x3)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
306DM
1982-02-10+ 741908-06-11ChoczniaZestrzelil samolotów: 1/0/2. - Zmarł w Sheffield – pochowany na cmentarzu w Manton Worksop UK


Manton Cemetery Worksop UK
5 NowakKazimierzmjr/S/LdrP-0095NawigatorVirtuti Militari

9126
DFC


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

305DB
+ 1910-03-04Sosnowiec26.06.1942- RAF Lindholme – „Wellington”-Z8528- poleciał jako nadliczbowy członek załogi - płk Skarżyński, na lot bojowy 1000 samolotów, których zadaniem było bombard. Bremy. Podczas lotu powrot. samolot, wskutek awarii silników, wodował w odległości około 14 mil od Great Yarmouth w Norfolk. Uratowała się cała etatowa załoga: – kpt. K. Nowak, kpt. Eugeniusz Rudowski, ppor. Józef Szybka i plut. Wacław Szmidt – wszyscy z obrażeniami. Natomiast płk Skarzyńskiego fala zmiotła (zmyła) ze skrzydła samolotu. Morze wyrzuciło jego ciało na brzeg. - mjr. Nowak w roku 1947 wyjechał do Kanady ,brak info.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington ll Z8528 SM-R Takeoff RAF Lindholme to Bremen on 3rd 1000-bomber raid. Engine trouble. ditched 40 miles off Yarmouth. Rescued by Royal Navy. Crew: Pilot G/Cpt. S. Skarzynski P1252 PAF killed / washed up Terschelling island in the Netherlands on 21 July / Terschelling cemetery, Co-Pilot P/O. J. Szybka P1578 PAF rescued, Observer F/Lt. K. Nowak P0095 PAF rescued, Air gunner Sgt. W. Szmidt P792066 PAF rescued, Air gunner F/Lt. E. Rudowski P1370 PAF rescued. The body of Group Captain S J Skarżyński, who was Station Commander at Lindholme, and a famous pre-war pioneer of sporting flights, was carried back across the sea and washed up on Terschelling, where he was buried.

After the a/c had made an emergency landing on the water, the crew launched a dinghy. Then when it was the turn of Gp. Capt. Skarżyński, he was probably the last person to leave the a/c, he fatally jumped beside the dinghy. The current took him to the tail of the a/c. The other crew heard him calling for help for a while, after which he eventually drowned
6 NowakAlfons Antoni Szymonkpt./F/OP-0092ObserwatorKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

305DB
1941-12-23331908-10-24Ammendorf-Halle– RAF Lindholme-„Wellington”-5374- lot boj. bombard. Kolonii Po wykonaniu zadania samolot dostał się w ogień obrony plotn. i doznał poważnych uszkodzeń. Rozbił się podczas przymus. lądowania w rejonie Sibbertoft Leic’s. – Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w Newark (305/L) UK
Polish Memorial Northolt UK

Newark UK
7 NowakBernardsierż./F/Sgt794948BombardierKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1945-11-05281917-02-06brak danychRAF Faldingworth-„Lancaster”. PD383- lot transp. z Włoch do Anglii z 20 pasażerami na pokł. W czasie lotu w złych warunkach atmosf. samolot wpadł do morza. Zginęło 20 pasażerów i cała załoga:– kpr. Michał Antoszczyszyn, sierż. Bernard Nowak, plut. Zdzisław Pietrzak, sierż. Piotr Skibński, plut. Władysław Szumski i sierż. Warchołek. – wszyscy zginęli w morzu. zwłoki nie odnaleziono. UK -NF932-, nastąpił wybuch bomb i szczątki obu samolotów spadły w miejsc. Wragby Linc’s. Zginęła cała załoga

8 NowakKazimierz Zbigniewsierż./F/Sgt794487Mechanik pokładowyMedal Lotniczy

1980-04-07+ 651915-02-21Krakówzmarł w Blackpool Lanc’s UK
9 NowakMieczysławplut./LAC794038Mechanik przyrz. prec.Medal Lotniczy

300DB
+ 1914-04-17Jasieniecbrak dalszych informacji
10 NowakCzesław Janpor./F/OP-2070PilotVirtuti Militari

10775
Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

302DM

241 Sqd RAF

1944-08-30251919-05-12Mądre Środa Wlkp.– RAF(lotnisko we Włoszech) – „Spitfire”-JG540- wystartował z zadaniem atakowania niem. transportu na drogach włoskich. Podczas ataku na kolumnę samochodów ciężarowych samolot jego został zestrz. przez niem. artylerię plotn. Pilot zginął. – pochowany na cmentarzu polskim w Bolonii, (4/2/A) Włochy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 302 Sqd March 1943 Buried Bolonia, San Lazzaro di Savena - Polski Cmentarz Wojenny
Added by Steefan Pietrzak Youngs: Czeslaw Jan NOWAK Service Nos: PSW P2070 RAF 782674 318 Squadron pilot, 417 Squadron Pilot KIA 1944-08-30 Spitfire JG540

Grave in Bologna

Memorial, Mądre Poland
Polish War Cemetery, Bologna Italy
11 NowakWładysławplut./Cpl793297MechanikMedal Lotniczy (x3)

317DM
2007-04-16+ 881919-03-22Łódźzmarł w Bexley Kent UK i tam został pochowany
12 NowakTadeuszplut./Cpl793206MeteorologMedal Lotniczy

2003-05-23+ 1916-06-04Wągrowiec1946 Polska - tu zmarł - brak miejsca zgonu


Gorzów Wielkopolski, Żwirowa - Cmentarz Komunalny Poland
13 NowakBolesławplut./LAC792777Mechanik pokładowyMedal Lotniczy

+ 1903-06-16Gniewkowo1946 Polska
14 NowakJózef Zygmuntszer./AC2792529Bez specjalności1984+ 1912-01-28brak danychzmarl Sefton North brak dalszych informacji
15 NowakWincentymajst./F/Sgt792423MechanikMedal Lotniczy (x2)

1961, Skórzewo+ 21 -03 -1899Siedlecbrak dalszych informacji
16 NowakMariansierż./W/O784377Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
2005-12-14+ 911914-11-18Poznań23.05.1944 – RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- lot boj. -bombard. Dortmund. Wskutek awarii silnika samolot zawrócił z trasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przymus. lądowania zderzył się ze wzgórzem i rozbił się. Z załogi 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu. – Wyszedł cało z lekkim obrażeniem - zmarł w 2005 w Nowym Sączu Polska

Faldingworth UK Memorial
17 NowakJanplut./LAC784360MechanikMedal Lotniczy (x2)

301DB
+ 1901-06-18Częstochowabrak dalszych informacji
18 NowakJanplut./LAC783761Pomocnik magazyniera+ 1905-02-14Kraków1946 Polska
19 SkarżyńskiStanisław Jakubpłk/W/CdrP-1252PilotVirtuti Militari

8128
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

305DB
1942-06-26431899-05-01WartaUr. w m. Warta. Od 01.02. do 05.05.1931 wykonał lot dookoła Afryki wraz z por.obserw. Andrzejem Markiewiczem. 08.05.1933 dokonuje jako 1-szy Polak na samolocie RWD-bis (SP-AJU), samodz. przelot przez Atlantyk, 1936 roku otrzymał od Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) „Medal Bleriot” za zasługi w dziedzinie lotnictwa. Komendant 16 (P)SFTS Stacji Newton, - Kwiecień 1942 Komendant Bazy Lindholme. 1942 zginął – RAF Lindholme – „Wellington”-Z8528- płk Skarżyński poleciał jako nadliczbowy członek załogi, na lot boj. 1000 samolotów, których zadaniem było bombard. Bremy. Podczas lotu powr. samolot, wskutek awarii silników, wodował w odległości około 14 mil od Great Yarmouth w Norfolk. Uratowała się cała etatowa załoga: – kpt. Kazimierz Nowak, kpt. Eugeniusz Rudowski, ppor. Józef Szybka i plut. Wacław Szmidt – wszyscy z obrażeniami. Natomiast płk Skarzyńskiego fala zmyła ze skrzydła samolotu. Morze wyrzuciło jego ciało na brzeg. – pochowany na cmentarzu w Westterschelling, wyspa Terschelling - Holandia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington ll Z8528 SM-R Takeoff RAF Lindholme to Bremen on 3rd 1000-bomber raid. Engine trouble. ditched 40 miles off Yarmouth. Rescued by Royal Navy. Crew: Pilot G/Cpt. S. Skarzynski P1252 PAF killed / washed up Terschelling island in the Netherlands on 21 July / Terschelling cemetery, Co-Pilot P/O. J. Szybka P1578 PAF rescued, Observer F/Lt. K. Nowak P0095 PAF rescued, Air gunner Sgt. W. Szmidt P792066 PAF rescued, Air gunner F/Lt. E. Rudowski P1370 PAF rescued. The body of Group Captain S J Skarzynski, who was Station Commander at Lindholme, and a famous pre-war pioneer of sporting flights, was carried back across the sea and washed up on Terschelling, where he was buried.

After the a/c had made an emergency landing on the water, the crew launched a dinghy. Then when it was the turn of Gp. Capt. Skarżyński, he was probably the last person to leave the a/c, he fatally jumped beside the dinghy. The current took him to the tail of the a/c. The other crew heard him calling for help for a while, after which he eventually drowned

Polish Memorial Northolt UK

Terschelling UK
20 WitrylakZbigniew Stanisławsierż.pch./W/O782339PilotKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1983-11-14+ 641919-07-26Cieszyn23.05.1944 – RAF Faldingworth-„Lancaster „-LL857- nalot na Dortmund – wskutek awarii silnika musiał zawrócić z trasy do celu, zrzucając bomby do morza. Podczas przymus. lądowania zderzył się z zabudowaniami lotniska i rozbił się.: Zginęli:Ryszard Bychowski, Antoni Leszkowicz i Czesław Rybiński. – Ocaleli: (z lekkimi obrażeniami): Józef Nalepa, Kazimierz Nieruchalski, Władysław Mroczkowski, Michał Golec, Marian Nowak i pilot Zbigniew Witrylak. 26.07.1944 – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB252- lot bojowy, bombard. Stuttgart. Podczas dolotu na cel, w rejonie Orleanu, nastąpiło zderzenie w powietrzu z Lancasterem należącym do USAAF.? – Ocaleli:K. Wziątek i Z. Witrylak skacząc ze spadochronem i wrócili po kilku dniach do W. Brytanii. - Witrylak zmarł w Blackpool UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-07-26 Lancaster lll PB252 BH-M Took off RAF Faldingworth 23:00 hrs for an operation against Stuttgart. 28% moon. Raid on Stuttgart undertaken by 412 Lancasters and 138 Halifaxes of Bomber Command. 8 Lancasters and 4 Halifaxes were lost (2.2 per cent of the force desptached). Outward-bound, collided in the air near Orleans with a Canadian crew Lancaster III ND903 PM-G from 103 Sqd and at 01:00 was abandoned. Flt Sgt Witrylak quickly made contact with the local Maquis and he arrived back in England on 20 August 1944. Those who died are buried in Orleans Main Cemetery. Crew: Pilot Flt Sgt Jan Danieluk 780992 (KIA), F/E Sgt Jan Kabulski 781380 (KIA), Nav Fg Off Kakimierz Gałat P-2404 (KIA), Bomb Aimer Flt Sgt Zbigniew Witrylak 7823329 (Evaded). W/Op Flt Sgt Albrecht Pagieła 794835 (KIA), A/G WO Kazimierz Wziątek 792662 (Evaded), A/G Sgt Henryk Tadeusz Czyżyk 794365 (KIA)

ORB Report

Memorial Lailly-en-Val France

Faldingworth UK Memorial
21 WarchołekBronisławsierż./F/Sgt704745Pilot300DB
1945-11-05261919-09-29brak danych1945 zginął RAF Faldingworth-„Lancaster”-PD383- lot transp. z Włoch do Anglii z 20 pasażerami na pokł, W czasie lotu w złych war. atmos. samolot wpadł do morza. Zginęło 20 pasażerów i cała załoga, – kpr. Michał Antoszczyszyn, sierż. Bernard Nowak, plut. Zdzisław Pietrak, sierż. Piotr Skibiński, plut. Władysław Szumski, i sierż.B. Warchołek. – wszyscy zginęli w morzu.
22 SzymanowskiWładysławpor./F/OP-0300ObserwatorKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

301DB
1942-07-22331909-06-12Przeszkoda– RAF Hemswell – „Wellington”- Z1472- uczestniczył w locie ratunkowym z zadaniem poszukiw. zaginionego samolotu. Podczas lotu nad morzem, w odległości około 40 mil na wschód od Yarmouth, samolot został zaatak. przez 2 niem. myśl. ”FW-190” i zestrz. do morza. Uratowali się tylko Władysław Jabłoński i Antoni J Majcherczyk. Zginęli: W. Szymanowski, J. M.Nowak i Andrzej Rudel. – zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1472 GR-H take-off 09:10 RAF Feltwell Search & Rescue ASR to look for missing Wellington Z1405 captained by Fg Off Bock. Intercepted by 2 Fw190s and shot down into the sea. The remaining two members of crew were rescued after 6 hours in their dinghy by ASR launch guided by another Wellington from 301 Squadron. The aircraft was shot down from a height of just 30 metres, by Unteroffizier Günther Kirchner of the 5./JG 1, who was flying an Fw 190A from Amsterdam-Schiphol - (claim) 100 km west of Alkmaar at 12:20. Crew Pilot:P-1801/793382 Plt Off Antoni Robert Majcherczyk - Observer:P-0300 Fg Off Władysław Szymanowski - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 70. Wireless Operator:792964 Sgt Wiktor Jablonski - Air Gunner:792577 Flt Sgt Andrzej Rudel - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 60. Air Gunner:781492 Sgt Jan Michał Nowak BEM - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 48.Polish Memorial Northolt UK
23 SzybkaJózef Stanisławpor./F/LtP-1578PilotVirtuti Militari

9365
DFC

305DB

45GT
1944-08-25251919-10-16AntonówkaAbs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przed. się do W. Brytanii, gdzie po przesz. w 18 OTU został skier. w roku 1942 do 305DB. 26.6.1942, wyst. do zadania boj. z RAF Lindholme – „Wellington”-Z8528- w którym poleciał jako nadliczbowy członek załogi, płk Skarżyński, na lot boj. 1000 samolotów, z zadaniem bombard. Bremy. Podczas lotu powrotn. samolot, wskutek awarii silników, wodował w odległości około 14 mil od Great Yarmouth w Norfolk. Uratowała się cała etatowa załoga: – kpt. Kazimierz Nowak, kpt. Eugeniusz Rudowski, por. J. Szybka i plut. Wacław Szmidt – wszyscy z obrażeniami. Natomiast płk Skarzyńskiego fala zmyła ze skrzydła samolotu. Morze wyrzuciło jego ciało na brzeg. W 1943 po wylataniu tury operacyjnej, przenies. do 45 Grupy Transport. w Kanadzie. – RCAF Quebec-„Mitchell”-KJ588- lot transp. z lotniska w Quebec w Kanadzie do Anglii. Z nie uzasadn. powod. samolot rozbił się koło Dorval Goose Bay. Zginęła cała załoga. –por. Józef S. Szybka poch. na cmen. Blanche Country (P.Q.Cem.) Quebec Kanada
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington ll Z8528 SM-R Takeoff RAF Lindholme to Bremen on 3rd 1000-bomber raid. Engine trouble. ditched 40 miles off Yarmouth. Rescued by Royal Navy. Crew: Pilot G/Cpt. S. Skarzynski P1252 PAF killed / washed up Terschelling island in the Netherlands on 21 July / Terschelling cemetery, Co-Pilot P/O. J. Szybka P1578 PAF rescued, Observer F/Lt. K. Nowak P0095 PAF rescued, Air gunner Sgt. W. Szmidt P792066 PAF rescued, Air gunner F/Lt. E. Rudowski P1370 PAF rescued. The body of Group Captain S J Skarżyński, who was Station Commander at Lindholme, and a famous pre-war pioneer of sporting flights, was carried back across the sea and washed up on Terschelling, where he was buried.

After the a/c had made an emergency landing on the water, the crew launched a dinghy. Then when it was the turn of Gp. Capt. Skarżyński, he was probably the last person to leave the a/c, he fatally jumped beside the dinghy. The current took him to the tail of the a/c. The other crew heard him calling for help for a while, after which he eventually drowned
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-08-25 Mitchell aircraft KJ 588 was enroute from Dorval, Quebec to Goose Bay, Labrador, en route to England when it crashed five miles north-east of Matawek Lake, about one mile east of the Matawek River, twenty-two miles from RCAF Station, Seven Islands, Quebec.. Location : Canada. Crew: Flying Officer Archibald Donald DONER (J/28954) Ottawa Memorial. Józef Stanisław Szybka (P-1578 / 783606) Blanche County Cemetery, CanadaOur Lady of Light Blanche Cemetery Quebec Canada

Polish Memorial Northolt UK
24 SzumskiWładysławplut./F/Sgt704962Nawigator300DB
1945-11-05241921-06-28brak danych- RAF Faldingworth-„Lancaster”-PD383- lot transp. z Włoch do Anglii z 20 pasażerami na pokładzie. W czasie lotu w złych warunkach atmosfer. samolot wpadł do morza. Zginęło 20 pasażerów i cała załoga: kpr. Michał Antoszczyszyn, sierż. Bernard Nowak, plut. Zdzisław Pietrak, sierż. Piotr Skibński, plut. W. Szumski, i sierż. Warchołek. – zginęli w morzu.
25 SzmidtWacławst.sierż./Sgt792066Strzelec.pokładowyVirtuti Militari

9372
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

305DB
1993-06-02+ 731920-11-30Antonówka15.04.1942 – RAF Lindholme – „Wellington”-Z8586- lot boj, bombard. Dortmund. Podczas lotu powrot. samolot, lądując przymus. z braku paliwa, rozbił się pod miejsc. Wroot w pobliżu Lindholme. Kazimierz Joszt został ranny. Wyszli z wypadku bez obrażeń: Kazimierz W.Konopasek, Bronisław Sędzimir i W. Szmidt. Zginęli: Stefan Sznidel oraz Kazimierz Pasisz. 26.06.1942- RAF Lindholme – „Wellington”-Z8528- poleciał jako nadliczbowy członek załogi ,płk Skarżyński, na lot boj. 1000 samolotów, których zadaniem było bombard. Bremy. Podczas lotu powrot. samolot, wskutek awarii silników, wodował w odległości około 14 mil od Great Yarmouth w Norfolk. Uratowała się cała etatowa załoga: – kpt. Kazimierz Nowak, kpt. Eugeniusz Rudowski, ppor. Józef Szybka i plut. Wacław Szmidt – wszyscy z obrażeniami. Płk Skarzyńskiego fala zmyła ze skrzydła samolotu. Morze wyrzuciło jego ciało na brzeg. St.sierż. Szmidt Wacław zmarł w Lincoln UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-04-15 Wellington ll Z8586 SM-A RAF Lindholme. Attack on Dortmund. Forced landing Wroot (9 miles E Doncaster) after runnig out of fuel. Crew: Pilot: P-0612 Fg Off Stefan Sznidel - killed, Pilot: P-1208 Fg Off Kazimierz Wacław Konopasek - Ok, Observer: P-0933 Fg Off Kazimierz Joszt - Injured, Wireless Operator: 784835 Sgt Kazimierz Pasich - killed, Wireless Operator/Air Gunner: 780511 Bronisław Władysław Sędzimir -Ok, Air Gunner: 792066 Sgt Wacław Szmidt - OK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington ll Z8528 SM-R Takeoff RAF Lindholme to Bremen on 3rd 1000-bomber raid. Engine trouble. ditched 40 miles off Yarmouth. Rescued by Royal Navy. Crew: Pilot G/Cpt. S. Skarzynski P1252 PAF killed / washed up Terschelling island in the Netherlands on 21 July / Terschelling cemetery, Co-Pilot P/O. J. Szybka P1578 PAF rescued, Observer F/Lt. K. Nowak P0095 PAF rescued, Air gunner Sgt. W. Szmidt P792066 PAF rescued, Air gunner F/Lt. E. Rudowski P1370 PAF rescued. The body of Group Captain S J Skarżyński, who was Station Commander at Lindholme, and a famous pre-war pioneer of sporting flights, was carried back across the sea and washed up on Terschelling, where he was buried.

After the a/c had made an emergency landing on the water, the crew launched a dinghy. Then when it was the turn of Gp. Capt. Skarżyński, he was probably the last person to leave the a/c, he fatally jumped beside the dinghy. The current took him to the tail of the a/c. The other crew heard him calling for help for a while, after which he eventually drownedNewark UK
26 ŚwiatStefanplut./Sgt707218Radio.operator.pokł.2009-12-13+ 891920-01-11BzinekZmarł w Domu Pomocy Sue Ryder Care – Hickleton Hall w Doncaster - prochy złożone w ogrodzie Domu Pomocy. UK (info: Aleksandra Nowak – 23.06.2011)
27 SkibińskiPiotrsierż./F/Sgt793281Mechanik pokładowy300DB
1945-11-05241921-05-30Radzymin-RAF Faldingworth-„Lancaster”-PD383- lot transp. z Włoch do Anglii z 20 pasażerami na pokładzie W czasie lotu w złych warunkach atmosf. samolot wpadł do morza. Zginęło 20 pasażerów i cała załoga, – kpr. Michał Antoszczyszyn, sierż. Bernard Nowak, plut. Zdzisław Pietrak, sierż. Piotr Skibński, plut. Władysław Szumski, i sierż. Warchołek. – wszyscy zginęli w morzu.
28 NowakJuliansierż. Pch. /F/Sgt783577PilotMedal Lotniczy (x2)

25 Sqd
1943-08-12361907-02-16brak danych– RAF Catfoss – „Mosquito”-DD637- wystartował do lotu ćwicz. na współpracę z reflektorami obrony p.lotniczej. Pilot oślepiony światłem reflektorów, rozbił samolot w Pasture House Farm w pobliżu Catfoss. Pilot i nawigator (RAF) zginęli. – Sierż.Nowak został pochowany na cmentarzu Brandesburton York’s (33/RAF) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-08-11/12 Mosquito DD637 25 Sqd. Blinded by searchlight on training exercise, dived into ground. Crew: Flt Sgt Nowak and W/O Charles G Kendall (1293123)


ORB Report Summary
Brandesburton UK
29 RudowskiEugeniusz Tomaszmjr / F/LtP-1370Obserwator balonowyVirtuti Militari

9376
Krzyz Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

305DB
1976-03-05+ 1907-06-14Ciechanów26.06.1942 – RAF Lindholme – „Wellington”-Z8528- płk. Skarzyński poleciał jako nadliczbowy członek załogi, na lot bojowy 1000 samolotów, których zadaniem było bombard. Bremy. Podczas lotu powr. samolot, wskutek awarii silników, wodował w odległości około 14 mil od Great Yarmouth w Norfolk. Uratowała się cała etatowa załoga: – kpt. Kazimierz Nowak, kpt. Eugeniusz Rudowski, ppor. Józef Szybka i plut. Wacław Szmidt – wszyscy z obrażeniami. Natomiast płk Skarzyńskiego fala zmyła ze skrz. samolotu. Morze wyrz. jego ciało na brzeg. - mjr E. Rudowski wyj. w r.1948 do Kanady i tam zm. Zest. sam.: 2/0/1.-Brak m.zgonu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1 1942-09-05 Wellington ll Z8528 SM-R Takeoff RAF Lindholme to Bremen on 3rd 1000-bomber raid. Engine trouble. ditched 40 miles off Yarmouth. Rescued by Royal Navy. Crew: Pilot G/Cpt. S. Skarżyński P1252 PAF killed / washed up Terschelling island in the Netherlands on 21 July / Terschelling cemetery, Co-Pilot P/O. J. Szybka P1578 PAF rescued, Observer F/Lt. K. Nowak P0095 PAF rescued, Air gunner Sgt. W. Szmidt P792066 PAF rescued, Air gunner F/Lt. E. Rudowski P1370 PAF rescued. The body of Group Captain S J Skarzynski, who was Station Commander at Lindholme, and a famous pre-war pioneer of sporting flights, was carried back across the sea and washed up on Terschelling, where he was buried.

After the a/c had made an emergency landing on the water, the crew launched a dinghy. Then when it was the turn of Gp. Capt. Skarżyński, he was probably the last person to leave the a/c, he fatally jumped beside the dinghy. The current took him to the tail of the a/c. The other crew heard him calling for help for a while, after which he eventually drowned

30 RudelAndrzejst.sierż./F/Sgt792577Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9440
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

301DB
1942-07-22371905-07-22Paczółtowice– RAF Hemswell – „Wellington”- Z1472- uczestniczył w locie ratunk. z zadaniem poszukiwania zagin. samolotu. Podczas lotu nad morzem, w odległości około 40 mil na wschód od Yarmouth, samolot został zaatakowany przez 2 niem. myśl.”FW-190” i zestrz. do morza. Uratowali się tylko Władysław Jabłoński i Antoni J Majcherczyk. Zginęli: W.Szymanowski, J.M.Nowak i Andrzej Rudel. – zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1472 GR-H take-off 09:10 RAF Feltwell Search & Rescue ASR to look for missing Wellington Z1405 captained by Fg Off Bock. Intercepted by 2 Fw190s and shot down into the sea. The remaining two members of crew were rescued after 6 hours in their dinghy by ASR launch guided by another Wellington from 301 Squadron. The aircraft was shot down from a height of just 30 metres, by Unteroffizier Günther Kirchner of the 5./JG 1, who was flying an Fw 190A from Amsterdam-Schiphol - (claim) 100 km west of Alkmaar at 12:20. Crew Pilot:P-1801/793382 Plt Off Antoni Robert Majcherczyk - Observer:P-0300 Fg Off Władysław Szymanowski - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 70. Wireless Operator:792964 Sgt Wiktor Jablonski - Air Gunner:792577 Flt Sgt Andrzej Rudel - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 60. Air Gunner:781492 Sgt Jan Michał Nowak BEM - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 48.Polish Memorial Northolt UK
31 PietrzakZdzisławplut./F/Sgt706646Radio operator pokł.300DB
1945-11-05201925-02-16brak danych- RAF Faldingworth-„Lancaster”-PD383- lot transp. z Włoch do Anglii z 20 pasażerami na pokładzie. W czasie lotu w złych warunkach atmosf. samolot wpadł do morza. Zginęło 20 pasażerów i cała załoga, –kpr. Michał Antoszczyszyn, sierż. Bernard Nowak, plut. Z. Pietrzak, sierż. Piotr Skibński, plut. Władysław Szumski, i sierż. Warchołek. – zginęli w morzu.
32 Nowak (Manikowski) (Manilowski ?)Franciszekkpr./LAC708301Bez specjalnościMedal Lotniczy

315DM
1999-02-26+ 801919-12-30Dzierżążnozmarł w Birmingham – pochowany na cmentarzu Witton, Birmingham UK
33 Nowak (Hamilton Philip G)Franciszeksierż./W/O782933PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

304DB
1993-07-15+ 741919-09-04Zakrzewkozmarł w NY USA
34 NowakZygmuntpor./F/OP-2545NawigatorMedal Lotniczy

305DB
+ 1915-03-11Czeladź1949 Południowa Afryka
35 NowakFelikspor./F/OP-2284 / 703830PilotMedal Lotniczy

60 OTU1944-11-09281916-04-24Piaski, Czeladź- RAF High Ercall – „Mosquito”- DT244 - wykonywał nocny lot szkolny. Po starcie do kolejnej, szóstej rundy dookoła lotniska, w ostrym wirażu spikował do ziemi i eksplodował w Haughmond Hill w Shro’s. Powodem wypadku był wyciek glikolu. Pilot zginął. - pochowany na cmentarzu Shrewsbury, (517/10) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-11-09 Mosquito DT244 60 OTU Porucznik Feliks NOWAK (P/2284) - killed in Mosquito DT244, which crashed on a night training flight. Soon after taking off on a sixth circuit, spun in and crashed at Haughmond Hill, Shropshire. A glycol leak was found to be the cause of the crash.

Shrewesbury General Cemetery UK
36 NowakErnestpor./F/LtP-2209 / 782546PilotMedal Lotniczy

1973-11-05+ 561917-11-24zmarł w Blackburn Lanc’s – spopielony w Pleasington krematorium UK


Pleasington Crematorium Blackburn UK
37 NowakLeonplut./LAC703966RusznikarzMedal Lotniczy

306DM
+ 1912-06-23Hernebrak dalszych informacji
38 NowakAdamjun./AC1707875Mechanik Heliopolis1998-08-12+ 731925-01-01LwówUr. w m. Lwów. - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1. - zmarł w Argentynie - brak nazwy miejsca zgonu-
39 NowakAntoni Jankpr. pch./AC2707708Bez specjalnościMedal Lotniczy

301DB
2002-02-28+ 821921-08-12Lwówzmarł w Maple Ridge BC Kanada
40 NowakWacławkpr./AC2707329Pilot- uczeńMedal Lotniczy

1926-04-03brak danychbrak dalszych informacji
41 NowakJankpr./LAC707272KucharzMedal Lotniczy

304DB
+ 1899-02-06Radoniebrak dalszych informacji
42 NowakJózefszer./LAC707057Rusznikarz308DM
1926-06-10Bojowice brak dalszych informacji
43 NowakStanisławsierż./F/Sgt704902Pilot+ 1911-10-12Sambor
44 NowakFranciszekchor./F/Sgt704399Bez specjalnościMedal Lotniczy (x2)

+ 1892-02-22Olszewobrak dalszych informacji
45 NowakCzesław (Chester)kpr./LAC704042Mechanik przyrz. prec.Medal Lotniczy

316DM

317DM

1999-06-06+ 791920-05-17Lesznozmarł w Sydney Australia – pochowany na cmentarzu Rookwood, (Lawn Graves 6/436)
Roma General Cemetery Roma, Maranoa Region, Queensland, Australia
46 NowakBronisławjun./AC1707876MechanikHeliopolis1979+ 521927-10-24ZawójWych. Lotn. Szkoły Tech. dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1. - zmarł w Australii.- brak daty zgonu i danych.
47 NowakAntoniszer./Cpl703888Mechanik radarowyMedal Lotniczy (x3)

307DMN
1916-06-10Kraszewicebrak dalszych informacji
48 NowakWładysławsierż./Cpl703684Mechanik przyrz. prec.Medal Lotniczy

1986-11-17+ 1903-11-21Gadkazmarl Łódź, Polska brak dalszych informacji
49 NowakJulian Michałst.sierż./Sgt703509MeteorologKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

1972-07-08+ 651907-02-11Rudnik n. Sanemzmarł w Londynie – spopielony w Mortlake krematorium UK

Mortlake Crematorium UK
50 NowakRomankpr./F/Sgt703219Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)
300DB
1919-07-06brak danychbrak dalszych informacji
51 MajcherczykAntoni Robertkpt./S/LdrP-1801PilotVirtuti Militari

9439
DFC

Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

300DB

301DB
1946-07-02+ 331913-05-06Dąbrowa Górn.22.07.1942 - RAF Hemswell – „Wellington”- Z1472- uczestniczył w locie ratunkowym z zadaniem poszukiwania zaginionego samolotu. Podczas lotu nad morzem, w odległości około 40 mil na wschód od Yarmouth, samolot został zaatakowany przez 2 niem. myśliwce”FW-190” i zestrz. do morza. Zginęli w morzu: W. Szymanowski, J.M. Nowak i Andrzej Rudel. Władysław Jabłoński i Antoni J Majcherczyk zostali uratowani przez łódź ratunkową RAF. 1946 zginął – RAF Farnborough-„Meteor”EE312- dokonywał oblatywania samolotu „Meteor”. Samolot nie wyszedł z korkociągu i rozbił się w miejsc. Horton Salisbury. Pilot zginął. – poch. na cment. Durrington koło Salisbury(826), UK.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1472 GR-H take-off 09:10 RAF Feltwell Search & Rescue ASR to look for missing Wellington Z1405 GR-T captained by Fg Off Bock. Intercepted by 2 Fw190s and shot down into the sea. The remaining two members of crew were rescued after 6 hours in their dinghy by ASR launch guided by another Wellington from 301 Squadron. The aircraft was shot down from a height of just 30 metres, by Unteroffizier Günther Kirchner of the 5./JG 1, who was flying an Fw 190A from Amsterdam-Schiphol - (claim) 100 km west of Alkmaar at 12:20. Crew Pilot:P-1801/793382 Plt Off Antoni Robert Majcherczyk - Observer:P-0300 Fg Off Władysław Szymanowski - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 70. Wireless Operator:792964 Sgt Wiktor Jablonski - Air Gunner:792577 Flt Sgt Andrzej Rudel - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 60. Air Gunner:781492 Sgt Jan Michał Nowak BEM - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 48.

Durrington Cemetery
52 JabłońskiWiktorst.sierż./F/Sgt792964Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9450
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

301DB

138 Sqd

1943-09-15291914-05-15Chlewicebrak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1472 GR-H take-off 09:10 RAF Feltwell Search & Rescue ASR to look for missing Wellington Z1405 captained by Fg Off Bock. Intercepted by 2 Fw190s and shot down into the sea. The remaining two members of crew were rescued after 6 hours in their dinghy by ASR launch guided by another Wellington from 301 Squadron. The aircraft was shot down from a height of just 30 metres, by Unteroffizier Günther Kirchner of the 5./JG 1, who was flying an Fw 190A from Amsterdam-Schiphol - (claim) 100 km west of Alkmaar at 12:20. Crew Pilot:P-1801/793382 Plt Off Antoni Robert Majcherczyk - Observer:P-0300 Fg Off Władysław Szymanowski - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 70. Wireless Operator:792964 Sgt Wiktor Jablonski - Air Gunner:792577 Flt Sgt Andrzej Rudel - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 60. Air Gunner:781492 Sgt Jan Michał Nowak BEM - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 48.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-09-14 Halifax JD154 NF-V: Took off 1823 14 Sept 1943 from Tempsford on Operation Flat 22 setting course for Poland and a DZ code named Zyto 1 some 14 km S of Kalisz. While flying low the Halifax struck a block of flats and exploded at Skalmierzyce Nowe 10 km SW of Kalisz. Crew: Starszy Sierzant Henryk FOJER (P/704431) Air Gunner Halifax. Porucznik Karol Piotr GEBIK (P/0116) Navigator. Starszy Sierzant Wiktor JABLONSKI (P/792964). Kapitan Franciszek Jozef JAKUSZ-GOSTOMSKI (P/76696) Pilot. Plutonowy Zdzislaw KUCZKOWSKI (P/781774) Navigator. Sierzant Ludwik Henryk MISIAK (P/793614) Flight Engineer. Starszy Sierzant Kazimierz PACUT (P/781757) Air Gunner. All buried Poland Poznan Old Garrison Cemetery Collective grave 6. D. 10-11.

53 GolecMichałplut./F/Sgt782730Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1944-06-13281916-09-03Czerniewice23.05.1944 –RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- lot bojowy, -bombardowanie Dordmund. Wskutek awarii silnika samolot zawrócił z trasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przymusowego lądowania zderzył się ze wzgórzem i rozbił się.Z załogi 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu. Plut. Michał Golec wyszedł z lekkim obrażeniem. – niecałe 3 miesiące później zginął nad Gelsenkirchen. – RAF Faldingworth–„Lancaster”- JA683 – bombard. Gelsenkirchen. Nad celem zestrz. przez nocnego myśliwca. – plut. Golec pochowany w Reichswald Forest, (3/6/31) Niemcy
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-05-23 Lancaster LL857 BH-B RAF Faldingworth. Attack Dortmund. 1% moon. Took off 2240 22 May 1944 from Faldingworth but was obliged to turn back with engine trouble part of the bomb load being jettisoned in the sea. As the under-powered Lancaster made its approach to land it collided with the station's gunnery butts. Crew: Kapral Antoni LESZKOWICZ (P/704444) Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section J Grave 320B. Plutonowy Czeslaw RYBINSKI (P/780062) Newark-Upon-Trent Cemetery. Jan Ryszard Bychowski (709544), Michał Golec (782730), Władysław Mroczkowski (782609), Józef Nalepa (781204), Kazimierz Nieruchalski (780906), Marian Nowak (784377)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-06-12 300 Sqd Lancaster lll JA683 BH-S Took off 2321 from Faldingworth. Attacking Gelsenkirchen. 58% moon. Shot down by a night- fighter and crashed at Sondern 3 km N from Radevormwald. Claim by Ofw Herbert Giesecke 3/NJG3 - 30-50km South of Duisburg: 5,500m at 01:28. (Nachtjagd Combat Archive (12 May 1944 - 23 July 1944) Part 3 - Theo Boiten). Crew all buried Reichswald Forest War Cemetery : Podporucznik Kazimierz ANDRUSZKIEWICZ (P/2482) Joint grave. 27. G. 4-5., Podporucznik Henryk Marian BURKIEWICZ (P/2197) Ref : 27. G. 8., Plutonowy Michał GOLEC (P/782730) Ref : 27. G. 3. Podporucznik Eugeniusz JOZEFOWICZ (P/2412 : Joint grave. 27. G. 4-5. Plutonowy Lucjan KLUCHA (P/704558) Ref : 27. G. 2. Plutonowy Edward POROWSKI (P/784462): Joint grave. 27. G. 6-7. Kapral Jan Ernest SUMIGA (P/793195) Ref : Joint grave. 27. G. 6-7.

Faldingworth UK Memorial

Polish Memorial Northolt UK

Reichswald Germany
54 DecJózef Wincenty por./F/Lt P-0808PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

316DM

302DM
1943-04-24291914-02-28Sokołów Małop.– RAF Hutton Cranswick-“Spitfire”-AR385- lot trening. w składzie eskadry z zad. przeprow. ćwiczeń w locie grupowym. Podczas pikowania zaczepił ogonem o śmigło innego samolotu, (którego pilot zdołał wylądować). Sam rozbił się w odległości 6 mil od North Coates w Linc’s. - pochowany na cmentarzu w Northwood (H/401) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: joined 302 Sqd March 1943. Collided in mid-air with Spitfire flown by P/O Nowak55 NowakWładysław Zygmuntsierż. Pch. /W/O781512PilotMedal Lotniczy

1919-06-04Czerniowcebrak dalszych informacji
56 NowakAlojzyst. majst./Sgt783535MechanikMedal Lotniczy (x4)

306DM
2004-06-08+ 921910-06-16Dębowezmarł w Eltham, Kent UK i tam został pochowany
57 NowakJanplut./LAC783379RusznikarzMedal Lotniczy

318DMR
1979-01-23 Sobienie Biskupie+ 1911-11-30Sobieniebrak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: In September 1939, he served in 111 Fighter Squadron. After the defeat in September, interned in Hungary. He got to France and after its fall to Great Britain. Britain. Initially (1941) he served in the 305 Squadron and then in 1943 to 318 Fighter-Reconnaissance Squadron. After the war, he returned to Poland. He is buried at the Parish Cemetery in Warszawice.Warszawice Poland
58 NowakZygmunt Franciszeksierż./Cpl783331MechanikBrązowy Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x3)

306DM1971-05-04+ 671904-09-30Łódź zmarł w Bradford UK
59 NowakAntonist.sierż./F/Sgt783295MechanikBrązowy Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x4)

6 OTU+ 1904-07-22Ludomybrak dalszych informacji
60 NowakMieczysław Andrzejst.sierż./Sgt783268Radio operatorBrązowy Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy

1974-03-05+ 1909-11-30DębnoZmarł w Londynie brak dalszych informacji
61 NowakTadeusz Franciszeksierż./W/O782896PilotMedal Lotniczy (x3)

316DM
1987-02-02+ 681919-03-08Krakówzmarł w Łodzi Polska
62 NowakWładysławsierż./F/Sgt782186Pomocnik magazynieraMedal Lotniczy (x3)

304DB
1966-04-06+ 1903-03-20Wieliczkazmarl Kraków, Polska 1946 Polska
63 NowakStefan Józefplut./LAC782040Bez specjalnościMedal Lotniczy

1992-03-131916-04-06brak danychzmarl Ferndale, Michigan, USA brak dalszych informacji
64 BychowskiJan Ryszardkpr. / F / Sgt709544NawigatorMedal Lotniczy

300DB
1944-05-23221922-03-30Wiedeń– RAF Faldingworth-„Lancaster”-LL857- bombard. Dortmund. Wskutek awarii silnika samolot zawrócił z trasy, zrzucając część bomb do morza. Podczas przymus. lądowania zderzył się ze wzgórzem i rozbił się. Z załogi, 5-ciu odniosło rany. Pozostałych 3-ch zginęło na miejscu. Kpr. Jan Bychowski – poch. w Newark (320/B/H) – ekshum. 24.04.1949 – brak dalszych danych UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-05-23 Lancaster LL857 BH-B RAF Faldingwirth. Attack Dortmund. 1% moon. Took off 2240 22 May 1944 from Faldingworth but was obliged to turn back with engine trouble part of the bomb load being jettisoned in the sea. As the under-powered Lancaster made its approach to land it collided with the station's gunnery butts. Crew: Kapral Antoni LESZKOWICZ (P/704444) Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section J Grave 320B. Plutonowy Czeslaw RYBINSKI (P/780062) Newark-Upon-Trent Cemetery. Jan Ryszard Bychowski (709544), Michał Golec (782730), Władysław Mroczkowski (782609), Józef Nalepa (781204), Kazimierz Nieruchalski (780906), Marian Nowak (784377)

Was buried in the Polish Plot, Newark-on-Trent Cemetery, Nottinghamshire. Grave H 320b, but exhumed 27 April 1974. Reburied Hastings-on-Hudson, NY, USA

Faldingworth UK Memorial

Courtesy Oleg MarinHastings-on-Hudson Cemetery New York USA
65 NowakJan Michałplut./Sgt781492Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9588
BEM


Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

301DB
1942-07-22261916-09-26Zakrzów– RAF Hemswell – „Wellington”- Z1472- uczestniczył w locie ratunkowym z zadaniem poszukiwania zaginionego samolotu. Podczas lotu nad morzem, w odległości około 40 mil na wschód od Yarmouth, samolot został zaatakowany przez 2 niem. myśliwce”FW-190” i zestrz. do morza. Uratowali się tylko Władysław Jabłoński i Antoni J Majcherczyk. Zginęli w morzu: - Władysław Szymanowski, Andrzej Rudel i Jan M Nowak.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-07-22 Wellington Z1472 GR-H take-off 09:10 RAF Feltwell Search & Rescue ASR to look for Wellington missing Z1405 GR-T captained by Fg Off Bock. Intercepted by 2 Fw190s and shot down into the sea. The remaining two members of crew were rescued after 6 hours in their dinghy by ASR launch guided by another Wellington from 301 Squadron. The aircraft was shot down from a height of just 30 metres, by Unteroffizier Günther Kirchner of the 5./JG 1, who was flying an Fw 190A from Amsterdam-Schiphol - (claim) 100 km west of Alkmaar at 12:20. Crew Pilot:P-1801/793382 Plt Off Antoni Robert Majcherczyk - Observer:P-0300 Fg Off Władysław Szymanowski - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 70. Wireless Operator:792964 Sgt Wiktor Jablonski - Air Gunner:792577 Flt Sgt Andrzej Rudel - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 60. Air Gunner:781492 Sgt Jan Michał Nowak BEM - Polish War Memorial RAF Northolt Panel 48.

Polish Memorial Northolt UK
66 NowakJózefplut./LAC781223MechanikMedal Lotniczy (x2)

301DB
1986-09-01+ 711915-10-24Winownozmarł w Leicester i tam został pochowany UK
67 NowakJózef Jankpr./LAC781096Mechanik316DM

315DM

30 MU
2010-07-17+ 911918-08-12Ostrówzmarł w Ustroniu, pochowany na cmentarzu parafii św.Tomasza Apostoła w Sosnowcu, Polska
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Arriving in France in January 1940, joined the newly established Polish Aviation Training Center in Lyon-Bron in the spring of 1940. After the fall of France, he sailed to Great Britain together with other members of the Polish Aviation Training Center. On March 9, 1940, he arrived at the Polish Aviation Center at the RAF Eastchurch base on the Isle of Sheppey near London. March 1941, to 316 Squadron then to 317 Squadron and to 315 Squadron. On October 30, 1943, transferred to Sealand 30 Maintenance Unit. Contracted a serious back injury and declared unfit for military service. On April 10, he was finally demobilized in the Polish rank of Corporal and British Leading Aircraftman.Będzin, Małobądzka - Cm. parafialny-parafii rzymsk.kat. Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu Poland
68 NowakStefanplut./LAC780983RusznikarzKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

301DB

300DB

1917-01-05Mirocicebrak dalszych informacji
69 NowakTadeuszpor./F/O76704Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8994
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

303DM

315DM

253 Sqd
1941-09-21271914-06-02ZawiercieUr. w Zawierciu, woj. śląskie. - Absolwent XI Promocji SPL, - po ukończeniu w 1938 przydzielony do 2PL – 121 Esk.Myśl. w Krakowie, z którą odbył kamp. wrześ.1939 w składzie lotnictwa Armii „Kraków” i „Lublin”. Przez Rumunię i Francję dotarł do Anglii. Po przeszkoleniu od 01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię 1941 zginął – RAF Northolt – „Spitfire”-AB927- wystartował do lotu boj. w składzie 1 Skrzydła Myśl. (3 dywizjony:306, 308 i 315) na zadanie „Cirrus 101-8” – osłona bombowców lecących bombard Gosnay. Podczas lotu napotkano 3 myśliwce niem. Por. Nowak został zestrz. w walce powietrz. nad Fruges i Dover. Pomimo akcji ratun., utonął w morzu koło Dover. Ciało jego znaleziono na brzegu morza. Zestrzelił: 4/1/1. – poch. na cmen. Quiberville, (grób 11-dz. wojsk.) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd November 1940

1941-09-21 Spitfire AB927 PK-S (39MU 28-8-41 315S 31-8-41) Shot down by Bf109 on return from sweep off Dover SOC 28-9-41 F/O T Nowak killed. Nowak was posted to 303 Squadron at Leconfield on 13th November 1940, and then moved to 315 Squadron at Acklington on its formation on 21st January 1941. On 19th August 1941 Nowak destroyed a Me109. On 21st September 1941 the squadron was flying as part of the Polish Wing on a 'Circus' operation covering a number of Bristol Blenheim bombers on a raid to Gosnay. The Spitfires met Me109’s and a combat developed over Bruges and moved over the Channel towards Dover. Nowak was shot down, in Spitfire PK-S AB927, and went into the sea near Dover. He was shot down by German Luftwaffe fighter ace Erich Rudorffer: one of three Spitfire "kills" that he was credited with that day. All efforts to save P/O Nowak failed and he was drowned. His body was later washed up near Dieppe and buried in Quiberville Communal Cemetery, France.

Quiberville France
70 NowakJanplut./LAC709974KucharzMedal Lotniczy (x2)

301DB
+ 1899-12-19Dylągowabrak dalszych informacji
71 NowakStanisławkpr./AC1708899Bez specjalnościMedal Lotniczy

1922-04-01Oignies, Francebrak dalszych informacji
72 NowakStanisławkpr./LAC707996MeteorologMedal Lotniczy

6 OTU1918-05-17Podłęże1947 Polska

Results 1 to 72 of 72.


Top