AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic RAAF Losses RNZAF Losses USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Archiwum Polish War Graves Runnymede Kracker Luftwaffe
Check the Databases Menu for the extensive list of our databases which represent decades of original research by our Editors

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Owing to a restriction placed by our hosting service, searches cannot be made on less than 4 characters. Searching on 3 or less will produce no results.
We are working on techniques to mitigate this restriction.

TO SEARCH ON SQUADRON USE FORMATS: 300DB, 301DB, 302DM, 303DM, 304DB, 305DB, 306DM, 307DM, 308DM, 309DMR, 315DM, 316DM, 317DM, 318DMR


Enter Your search conditions and click Search This

These are the results of your search:

You searched for: “"zielinski"

#Nazwisko/ NameImie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ UnitDataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ BornMiejsce Birthplace******************Notatka/Notes************************************Photo******************Links
1 ZielińskiKazimierzkpr./LAC793558Mechanik samochodowyMedal Lotniczy

302DM

1991-10-01 Poznań, Polska+ 1908-12-10CharbinBrak dalszych informacji


Poznan Cmentarz Milostowo Poland
2 ZielińskiStanisławst.sierż./W/O783882Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8465
DFM

Krzyż Walecznych(x4)

Medal Lotniczy (x2)

304DB
2007-01-04 Scottsdale Arizona USA (?)+ 941918-12-16Wierzelinzmarł w Maricopa County Arizona USA
3 ZielińskiStanisławszer./AC2707380Bez specjalności1926-04-06Olechnowicze1947 Polska
4 ZielińskiOskar Franciszekst.sierż./F/Sgt781151Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9209
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

138 Sqd RAF
1942-12-17321910-11-25Prostki1942 zginął – RAF Malta-„Halifax”– DT542 -zad.- lot transport. z Malty do Anglii. Podczas startu w miejsc. Zeitun/Luqa, samolot rozbił się na skraju lotniska. Zginęła cała załoga, łącznie z 2-ma członkami RAF oraz 8-ma pasażerami. – pochowany na cmentarzu oo.Kapucynów w Bighi, Malta (4)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-12-17 (Thursday ) Halifax DT542 . Buried MALTA (CAPUCCINI) NAVAL CEMETERY, Malta. Collective grave 4. Transit from Cairo, via Malta. Crashed just beyond the runway at Zeitun claiming the lives of all 17 crew and passengers on board. Apsley A A (Maj) Browne C D (LAC) Clegg R (LAC) Dobromirski K L (F/O) Earle P (F/L) Hounslow D S (Cpl) Idzikowski Z A (F/O) Millar A D C (Maj) Pankiewicz S (F/O) Spibey D (Sgt) Vaughan L A (F/L) Watt A C (Sgt) Wedgwood J H (S/L) Wysocki R (Sgt) Zielinski O F (F/S)5 ZielińskiMieczysław Andrzejkpt./F/LtP-0457Obser. /Radio operatorKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

307DMN

1993-06-28+ 761917-03-21Strzyżówzmarł w Felixtowe Suffolk i tam został spopielony UK
6 ZielińskiMarian Jerzysierż./Cpl792710MechanikMedal Lotniczy (x2)

301DB
1993-07-28+ 761917-09-09Kaliszzmarł w Nottingham i tam pochowany na miejscowym cmentarzu UK
Nottingham Southern UK
7 ZielińskiMaksymilianplut./Cpl782401Bez specjalności1984 Chudleigh UK+ 1909-11-17brak danychbrak dalszych informacji
8 ZielińskiLeonardplut./LAC793846Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

300DB
1986-12-19 Fort St. James, British Columbia Kanada+ 1910-02-18Chełmno1948 Kanada
9 ZielińskiLeonst.szer./LAC707469Kierowca samochodowy+ 1898-02-11WarszawaBrak dalszych informacji
10 ZielińskiStanisławplut./AC2784409Mechanik+ 1911-04-25brak danychbrak dalszych informacji
11 ZielińskiKazimierzplut./LAC782856Stolarz302DM
+ 1913-02-16brak danych2000 Nottingham UK
12 ZielińskiKazimierzszer./AC1782724Administracja+ 1911-12-01brak danychbrak dalszych informacji
13 ZielińskiJózefszer./AC2794702Bez specjalności1920-08-01brak danychbrak dalszych informacji
14 ZielińskiJózef Z.plut. pch./AC2706801Bez specjalności2000-08-17+ 791921-02-05brak danychzmarł w Queens NY USA
15 ZielińskiJerzy Tomaszplut./Sgt705500Strzelec pokładowy300DB

1971-06-18+ 541917-08-19Warszawazmarł w Kanadzie -brak miejsca zgonu
16 ZielińskiJerzy Stanisławsierż. /Sgt782403PilotKrzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

3 ADU1942-05-26221920-07-27Topola– RAF High Ercall – „Magister”-R1822- wystart. do lotu transport. Z nie ustalonych przyczyn samolot rozbił się w pobliżu Leconfield. Pilot zginął. – poch. na cment. w Leconfield, (703) UK. Zestrzelił samolotów: 2/1/3.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: Taking off on an unauthorised flight, making various turns and executing a barrel roll at a very low height - crashed at Burgess Farm, High Ercall, Shropshire. No further details but we always welcome any new information.Leconfield UK
17 ZielińskiJerzyszer./AC1729020Bez specjalności1927-03-23brak danychbrak dalszych informacji
18 ZielińskiJansierż./Cpl781773MechanikMedal Lotniczy

304DB
1995-04-11 Scarborough, ON, Kanada1917-02-04Fastówbrak dalszych informacji
19 ZielińskiWalerian Józefkpr./Sgt782744PilotMedal Lotniczy

300DB
1943-02-04221921-04-14Barcin– RAF Hemswell-„Wellington”-BK511- lot boj, bombard. Hamburg. Samolot prawdopodob. został zestrz. do morza. -Zginęła cała załoga.– zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-02-04 Wellington lll BK511 BH-X Aircraft took off Hemswell at 1813 hrs 1% moon, detailed to attack targets in Hamburg. Aircraft lost without trace. This aircraft was possibly shot down by night fighter Obit Lother Linke of Stab Lv/NJG1 AT 2219 hrs over the North Sea 5km West of Vlieland. Crew: Kalina S (F/O), Lazowski F (Sgt), Marciniszyn P B (Sgt), Matelowski J K (Sgt), Sienkiewicz Z (Sgt), Zieliński W (Sgt)Polish Memorial Northolt UK
20 Zieliński (Lindsey)Stanisławst.sierż./Sgt780101Strzelec pokładowy.Medal Lotniczy

304DB

1979-10-07+ 651914-01-08OrżenieZmarł w Blackpool UK
21 Zieliński (Lindsay)Ryszardsierż./W/O781395PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

308DM
2000-12-12 Nottingham UK1922-04-07Poznańbrak dalszych informacji


22 Zieliński (Lawson)Adolfst.sierż./Sgt782590MechanikMedal Lotniczy (x4)

317DM
1992-05-21+ 781914-03-16Michniów, Skarżysko Kam.zmarł w Aylesbury Buck’s i tam został pochowany UK
23 Zieliński (Górski)Alfonsst.szer./AC1707157ŚlusarzMedal Lotniczy

72 MTRU2000-12-16 Gdańsk, Polska1919-10-04Jamno1992 Gdańsk Polska
24 Zieliński (Blackburn)Antonisierż./Sgt780931MechanikBrązowy Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy

301DB
2015-10-06 Blackpool, Lancs. UK+ 1915-07-23Drzycim1995 Blackpool UK
25 ZielińskiStefan Edmund st.sierż. / W/O793880Pilot Virtuti Militari

DFM

Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
2005-02-24 Windorp, Chojnice County, Pomeranian Voivodeship Poland 1918-10-11Windorpbrak dalszych informacji
Added by Stefan Pietrzak Youngs: some record his death in Australia

26 ZielińskiZygmuntsierż./Cpl782950MechanikMedal Lotniczy (x4)

307DMN
2011-05-18+ 1916-06-15Dortmund2000 Bridgend CF41- tu zmarł UK
27 ZielińskiZdzisławkpr./F/Sgt707675Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

300DB
1922-04-16Majdan Zbyd.1947 Francja
28 ZielińskiJanplut./LAC782914Bez specjalności+ 1914-05-11brak danych1948 Kanada
29 ZielińskiWacław Zachariaszmjr/S/LdrP-0278Obserwator balonowyMedal Lotniczy (x4)

1981-01-12+ 811900-09-06Włocławekzmarł w Clevedon Avon – spopielony w Weston Super Mare krematorium UK


Weston-Super-Mare Crematorium UK
30 ZielińskiWładysławplut./Cpl783025Kreślarz1918-10-20Jagodnobrak dalszych informacji
31 ZielińskiTadeusz Wincentyplut./Cpl706048Mechanik samochod.Medal Lotniczy

317DM
1998-07-13+ 1920-03-29Warszawatragicznie zmarł w Toronto ON Kanada
32 ZielińskiTadeuszkpr./AC1729219Bez specjalnościMedal Lotniczy

303DM
1926-08-20Grudziądz2000 Surrey UK
33 ZielińskiTadeuszpor./F/LtP-2433PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

304DB

6 OTU
1977-07-01+ 591918-05-12zmarł w Los Angeles CA USA
34 ZielińskiStefankpr./Sgt705532Radio operator pokł.Krzyż Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1945-01-02291916-08-04Brzyzno– RAF Faldingworth-“Lancaster”-PB823- lot boj. bombard. Norymbergii – samolot został zestrz. przez niem. myśl. spadł i eksp. k/Laix Bazailes. Zginęła cała załoga.- poch. w zbior. grobie w Pierrepoint dep. Meurthe et Mosele. (1357/63) Francja
Added by Stefan Pietrzak Youngs: there is a record showing him as the recipient of Virtuti Militari 08466 but we are unable to confirm this definitively

It is thought the crew was initially buried at the French National Cemetery Pierrpont but later moved to Dieuze Polish Cemetery

Polish Memorial Northolt UK


Dieuze Polish Cemetery France


35 ZielińskiStanisław Władysławkpt./F/LtP-0817PilotVirtuti Militari

9465
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

306DM
1941-12-30341907-10-15Skępe– RAF Church Stanton – „Spitfire”-P3945- odb. lot boj. w składzie dywiz. jako tylna osłona wyprawy bombowej na Brest. Zestrzelony podczas walki powietrznej, zginął w morzu. – Zestrzelił samolotów: 1/0/0.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Operation Veracity: 1941-12-30 attack on Kriegsmarine cruisers Gneisenau and Scharnhorst at Brest. RAF Losses: Halifax V9979 coded TL-E of 35 Sqd. He crashes at Posporder, shot down by the Flak. all 7 crew members are killed. Spitfire Mk.Vb AB854 of 234 Sqd shot down by Leutnant Fritz Maly of 5./JG 2. The pilot, Sergeant R. W. Joyce, is captured after making an emergency landing at Plourin. Spitfire AD306 of 317 Sqd, is shot down. The pilot, Sergeant T. Baranowski, was captured after making an emergency landing at Lanrivoaré. Spitfire W3945 of 306 Sqd is shot down by a Messerschmitt Bf-109 fighter. The pilot, Flight Lieutenant Stanisław Zieliński, is killed. The results of the bombardments are insignificant, at least for the cruisers... But these frequent attacks will lead Hitler to organize the 'Cerberus' operation, in order to repatriate the ships to Kiel. This will be done on February 11, 1942, by forcing the Strait of Pas-de-Calais.


ORB for 1941-12-30

Son of Władysław Apolinary Zieliński h. Świnka and Maria Zielińska Husband of Alicja Zielińska (born Regulska)
Polish Memorial Northolt UK
36 MarciniszynPaweł Bolesławkpr./Sgt782886PilotKrzyz Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1943-02-04271915-06-03Ropienka1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-BK511- lot bojowy, bombardowanie Hamburga. Samolot prawdopodobnie został zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-02-04 Wellington lll BK511 BH-X Aircraft took off Hemswell at 1813 hrs 1% moon, detailed to attack targets in Hamburg. Aircraft lost without trace. This aircraft was possibly shot down by night fighter Obit Lother Linke of Stab Lv/NJG1 AT 2219 hrs over the North Sea 5km West of Vlieland. Crew: Kalina S (F/O), Lazowski F (Sgt), Marciniszyn P B (Sgt), Matelowski J K (Sgt), Sienkiewicz Z (Sgt), Zieliński W (Sgt)Polish Memorial Northolt UK
37 WasilewskiLeszek Teofilpor./F/OP-0795Obserwator BalonowyMedal Lotniczy

304DB
1942-08-20341908-06-16Łódź– RAF Dale-„Wellington”-Z1172-lot trening. podczas przelotu do bazy, koło South Stack Anglesey, samolot z nie ustalonych powodów wpadł do morza. Zginęła cała załoga. – poch. na cment. w Newark (311/J) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-20: Wellington Z1172 NZ-V. Took off from RAF Dale and shortly afterwards crashed into the sea near South Stack lighthouse, Trearddur Bay, Anglesey. The reason for the crash is unknown. All the crew died. Three of the bodies were picked up the same day, two more were picked up separately two weeks later and Sgt Gramiak's body washed ashore at Blackpool two days short of nine weeks later. Crew had been together for less than two weeks; one of them was an experienced and decorated airman, the others were fresh from the Operational Training Unit. Crew: Sgt Ryszard Marian JARNO (P/792047) PAF - killed, Sgt Ludwik RUSZEL (P/794191) PAF - killed, Sgt Antoni TYCHOLIS (P/794730) PAF - killed, P/O Leszek Teofil WASILEWSKI (P/0795) PAF - killed, P/O Antoni Alesky ZIELIŃSKI (P/1954) PAF - killedNewark UK
38 TycholisAntoniszer./Sgt794730Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

304DB
1942-08-20201922-01-10Nieśwież– RAF Dale-„Wellington”-Z1172- lot trening. Z nie ustalonych powodów samolot wpadł do morza k/South Szack w Anglesey. Zginęła cała załoga .- pochowany w Newark (311/I) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-20: Wellington Z1172 NZ-V. Took off from RAF Dale and shortly afterwards crashed into the sea near South Stack lighthouse, Trearddur Bay, Anglesey. The reason for the crash is unknown. All the crew died. Three of the bodies were picked up the same day, two more were picked up separately two weeks later and Sgt Gramiak's body washed ashore at Blackpool two days short of nine weeks later. Crew had been together for less than two weeks; one of them was an experienced and decorated airman, the others were fresh from the Operational Training Unit. Crew: Sgt Ryszard Marian JARNO (P/792047) PAF - killed, Sgt Ludwik RUSZEL (P/794191) PAF - killed, Sgt Antoni TYCHOLIS (P/794730) PAF - killed, P/O Leszek Teofil WASILEWSKI (P/0795) PAF - killed, P/O Antoni Alesky ZIELIŃSKI (P/1954) PAF - killedNewark UK
39 SikorskiRoman Jakubsierż./W/O784389Strzelec.pokładowyVirtuti Militari

8239
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-09-13351909-09-27Gniezno– RAF Brindisi – „Liberator”-KH101- spec. lot boj. nad Polskę z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Podczas przelotu nad Węgrami samolot został zestrz. przez niem. art. plotn. i rozbił się pod Madaras. Zginęła cała załoga. – pochowany na bryt. cmentarzu wojsk. w Solymar k/Budapesztu, (1-6/C/3) Węgry
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-09-13 Liberator KH101, 1586 (SD) Flt, 334 Wing. T/O Brindisi, Italy aircraft shot down by flak over Madaras, Hungary on mission to Warsaw. Whole crew lost Podporucznik Edmund RYGIEL (P/2675) Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot III Row C Coll. Grave 1-6. Plutonowy Roman Jakub SIKORSKI (P/784389), Plutonowy Boleslaw WAWRZAK (P/782847), Kapral Bernard WEBER (P/703044), Plutonowy Edward WEINZ (P/782398), Porucznik Lucjan Piotr WOYTANOWICZ (P/2126), Kapral Edmund ZIELIŃSKI (P/780928).Budapest, Hungary
40 SienkiewiczZenonkpr./Sgt793327Strzelec.pokładowyMedal Lotniczy

300DB
1943-02-041917-07-18Wilno– RAF Hemswell-„Wellington”-BK511- lot boj, bombard. Hamburg. Samolot prawdopodo. został zestrz. do morza. Zginęła cała załoga.– zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-02-04 Wellington lll BK511 BH-X Aircraft took off Hemswell at 1813 hrs 1% moon, detailed to attack targets in Hamburg. Aircraft lost without trace. This aircraft was possibly shot down by night fighter Obit Lother Linke of Stab Lv/NJG1 AT 2219 hrs over the North Sea 5km West of Vlieland. Crew: Kalina S (F/O), Lazowski F (Sgt), Marciniszyn P B (Sgt), Matelowski J K (Sgt), Sienkiewicz Z (Sgt), Zieliński W (Sgt)Polish Memorial Northolt UK
41 RygielEdmundppor./P/OP-2675 / 781024PilotKrzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

1586 ESP (301DB)
1944-09-13251919-10-30ŁódźAbs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przedostał się do W. Brytanii, gdzie po przesz. w 18 OTU otrzyma przydział do 301DB. W roku 1944 przen. na własną prośbę do Pol. Esk. 1586 gdzie zginął – RAF Brindisi – „Liberator”-KH101- spec. lot boj. nad Polskę z pomocą dla Powst. Warszawskiego. Podczas przelotu nad Węgrami sam. został zestrz. przez niem. art. plotn. i rozbił się pod Madaras. Zginęła cała załoga. – poch. na cment. wojsk. w Solymar k/Budapesztu, grób zbior. (1-6/3/C) Węgry
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-09-13 Liberator KH101, 1586 (SD) Flt, 334 Wing. T/O Brindisi, Italy aircraft shot down by flak over Madaras, Hungary on mission to Warsaw. Whole crew lost Podporucznik Edmund RYGIEL (P/2675) Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot III Row C Coll. Grave 1-6. Plutonowy Roman Jakub SIKORSKI (P/784389), Plutonowy Boleslaw WAWRZAK (P/782847), Kapral Bernard WEBER (P/703044), Plutonowy Edward WEINZ (P/782398), Porucznik Lucjan Piotr WOYTANOWICZ (P/2126), Kapral Edmund ZIELIŃSKI (P/780928).Budapest, Hungary
42 RuszelLudwikplut./Sgt794191Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

304DB
1942-08-20281914-04-07Niechobrz– RAF Dale-„Wellington”-Z1172- lot trening, podczas przelotu do bazy, w rejonie South Stack, Anglesey, samolot z nie ustalonych powodów wpadł do morza. Zginęła cała załoga. - pochowany na cmentarzu w Newark (310B/K) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-20: Wellington Z1172 NZ-V. Took off from RAF Dale and shortly afterwards crashed into the sea near South Stack lighthouse, Trearddur Bay, Anglesey. The reason for the crash is unknown. All the crew died. Three of the bodies were picked up the same day, two more were picked up separately two weeks later and Sgt Gramiak's body washed ashore at Blackpool two days short of nine weeks later. Crew had been together for less than two weeks; one of them was an experienced and decorated airman, the others were fresh from the Operational Training Unit. Crew: Sgt Ryszard Marian JARNO (P/792047) PAF - killed, Sgt Ludwik RUSZEL (P/794191) PAF - killed, Sgt Antoni TYCHOLIS (P/794730) PAF - killed, P/O Leszek Teofil WASILEWSKI (P/0795) PAF - killed, P/O Antoni Alesky ZIELIŃSKI (P/1954) PAF - killedNewark UK
43 PankiewiczStanisławpor./F/OP-0858PilotVirtuti Militari

9359
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd
1942-12-17261916-03-18KapłanowceUr. w m. Kapłanowice woj. białostockie. - Abs. XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydz. do 4PL w Toruniu – 42 Esk. Lin. W sierpniu 1939 przes. do eskadry trening. z którą ewakuował się we wrześniu na płd.-wsch. Kraju. W Anglii po przeszk. w 18 OTU (1940-41) wcielony do 300DB. Po odbyciu tury oper. latał jako instruktor w 18 OTU do 1942. Ochotniczo zgłosi się do Polskiej Esk. „C” w 138DS RAF. Zginął z załogą przy starcie -„Halifax”-DT542- z RAF Zeitun Valletta na Malcie do W. Brytanii wskutek awarii silnika, rozbił się na kam-łomach kilkaset metrów od lotniska. -poch. na cmen. oo. Kapucynów w Bighi, Malta (4)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Died Thursday 17th December 1942. Buried MALTA (CAPUCCINI) NAVAL CEMETERY, Malta. Collective grave 4. Transit from Cairo, via Malta. Crashed just beyond the runway at Zeitun claiming the lives of all 17 crew and passengers on board. Apsley A A (Maj) Browne C D (LAC) Clegg R (LAC) Dobromirski K L (F/O) Earle P (F/L) Hounslow D S (Cpl) Idzikowski Z A (F/O) Millar A D C (Maj) Pankiewicz S (F/O) Spibey D (Sgt) Vaughan L A (F/L) Watt A C (Sgt) Wedgwood J H (S/L) Wysocki R (Sgt) Zielinski O F (F/S)44 MatelowskiJózef Karolkpr./Sgt783855Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

300DB
1943-02-04251918-01-28Krosno– RAF Hemswell-„Wellington”-BK511- lot boj. bombard. Hamburg. Samolot prawdopod. został zestrz. do morza. Zginęła cała załoga.– zginął w morzu.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-02-04 Wellington lll BK511 BH-X Aircraft took off Hemswell at 1813 hrs 1% moon, detailed to attack targets in Hamburg. Aircraft lost without trace. This aircraft was possibly shot down by night fighter Obit Lother Linke of Stab Lv/NJG1 AT 2219 hrs over the North Sea 5km West of Vlieland. Crew: Kalina S (F/O), Lazowski F (Sgt), Marciniszyn P B (Sgt), Matelowski J K (Sgt), Sienkiewicz Z (Sgt), Zieliński W (Sgt)Polish Memorial Northolt UK
45 WawrzakBolesławsierż./W/O782847Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8463
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-09-13361908-10-22Częstochowa– RAF Brindisi – „Liberator”-KH101- spec. lot boj. nad Polskę z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Podczas przelotu nad Węgrami samolot został zestrz. przez niem. art. plotn. i rozbił się pod Madaras. Zginęła cała załoga. – poch. na bryt. cmen. wojsk. w Solymar, k/Budapesztu (1-6/3/C) Węgry
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-09-13 Liberator KH101, 1586 (SD) Flt, 334 Wing. T/O Brindisi, Italy aircraft shot down by flak over Madaras, Hungary on mission to Warsaw. Whole crew lost Podporucznik Edmund RYGIEL (P/2675) Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot III Row C Coll. Grave 1-6. Plutonowy Roman Jakub SIKORSKI (P/784389), Plutonowy Boleslaw WAWRZAK (P/782847), Kapral Bernard WEBER (P/703044), Plutonowy Edward WEINZ (P/782398), Porucznik Lucjan Piotr WOYTANOWICZ (P/2126), Kapral Edmund ZIELIŃSKI (P/780928).Budapest, Hungary
46 ŁazowskiFelikssierż./Sgt780109Strzelec pokładowyKrzyz Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1943-02-04241919-03-19Polska Ostrawa– RAF Hemswell-„Wellington”-BK511- lot boj, bombard. Hamburga. Samolot prawdopodobnie został zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga. – zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-02-04 Wellington lll BK511 BH-X Aircraft took off Hemswell at 1813 hrs 1% moon, detailed to attack targets in Hamburg. Aircraft lost without trace. This aircraft was possibly shot down by night fighter Obit Lother Linke of Stab Lv/NJG1 AT 2219 hrs over the North Sea 5km West of Vlieland. Crew: Kalina S (F/O), Lazowski F (Sgt), Marciniszyn P B (Sgt), Matelowski J K (Sgt), Sienkiewicz Z (Sgt), Zieliński W (Sgt)Polish Memorial Northolt UK
47 KleniewskiAlfred Edmundsierż./F/Sgt780771Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9261
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

300DB

307DM

138 Sqd RAF

1942-12-17241918-11-09Mączewo1942 zginął – RAF Malta-„Halifax”-DT542- -miał wykonać lot transportowy z Malty do Anglii. Podczas startu w miejscowości Zietun, samolot rozbił się na skraju lotniska. Zginęła cała załoga, wraz z 2-ma członkami RAF oraz 8-ma pasażerami. – pochowany na cmentarzu oo.Kapucynów w Bighi, Malta (4)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Flight Sergeant P-780771, Polish Air Force. Age 25. Died Thursday 17th December 1942. Buried MALTA (CAPUCCINI) NAVAL CEMETERY, Malta. Collective grave 4. Transit from Cairo, via Malta. Crashed just beyond the runway at Zeitun claiming the lives of all 17 crew and passengers on board. Apsley A A (Maj) Browne C D (LAC) Clegg R (LAC) Dobromirski K L (F/O) Earle P (F/L) Hounslow D S (Cpl) Idzikowski Z A (F/O) Millar A D C (Maj) Pankiewicz S (F/O) Spibey D (Sgt) Vaughan L A (F/L) Watt A C (Sgt) Wedgwood J H (S/L) Wysocki R (Sgt) Zielinski O F (F/S)48 KalinaStefanpor./F/OP-0765ObserwatorMedal Lotniczy (x2)

300DB
1943-02-04351908-04-12RytwianyUr. w m Rytwiny woj.krakowskie. – Absolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 1PL w Warszawie. – W kampanii wrześniowej 1939 roku dca Kolumny Samochodów Ciężarowych do dyspozycji dcy Bryg. Bomb. – W Anglii po przeszkoleniu nawigacyjnym przydzielony do 300DB. 1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-BK511- lot bojowy, bombardowanie Hamburga. Samolot prawdopodobnie został zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.– zginął w morzu
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-02-04 Wellington lll BK511 BH-X Aircraft took off Hemswell at 1813 hrs 1% moon, detailed to attack targets in Hamburg. Aircraft lost without trace. This aircraft was possibly shot down by night fighter Obit Lother Linke of Stab Lv/NJG1 AT 2219 hrs over the North Sea 5km West of Vlieland. Crew: Kalina S (F/O), Lazowski F (Sgt), Marciniszyn P B (Sgt), Matelowski J K (Sgt), Sienkiewicz Z (Sgt), Zieliński W (Sgt)Polish Memorial Northolt UK
49 JarnoRyszard Marianplut./Sgt792047PilotMedal Lotniczy

304DB
1942-08-20261916-12-09StrzemieszyceRAF Dale-„Wellington”-Z1172- lot treningowy, podczas przelotu do bazy, w rejonie South Stack Anglesey samolot z nie ustalonych powodów wpadł do morza. Zginęła cała załoga. – pochowany na cmentarzu w Newark (310/A/K) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-20: Wellington Z1172 NZ-V. Took off from RAF Dale and shortly afterwards crashed into the sea near South Stack lighthouse, Trearddur Bay, Anglesey. The reason for the crash is unknown. All the crew died. Three of the bodies were picked up the same day, two more were picked up separately two weeks later and Sgt Gramiak's body washed ashore at Blackpool two days short of nine weeks later. Crew had been together for less than two weeks; one of them was an experienced and decorated airman, the others were fresh from the Operational Training Unit. Crew: Sgt Ryszard Marian JARNO (P/792047) PAF - killed, Sgt Ludwik RUSZEL (P/794191) PAF - killed, Sgt Antoni TYCHOLIS (P/794730) PAF - killed, P/O Leszek Teofil WASILEWSKI (P/0795) PAF - killed, P/O Antoni Alesky ZIELIŃSKI (P/1954) PAF - killedNewark UK
50 IdzikowskiZbigniew Augustynpor./F/OP-0742ObserwatorVirtuti Militari

9355
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

305DB

300DB

138 Sqd

1942-12-17311911-08-18Kraków25.06.1941 – RAF Syerston-„Wellington”-W5723- lot bojowy nad Francją. Podczas lotu powrotnego, wskutek uszkodzenia silnika, wodował na kanale La Manche około 2 mil od Clacton (Essex). Ocaleli: Zbigniew Idzikowski i Tadeusz J. Frankowski. Reszta załogi zginęła. 1942 zginął – RAF Malta-„Halifax”-DT542- -miał wykonać lot transportowy z Malty do Anglii. Podczas startu w miejscowości Zietun, samolot rozbił się na skraju lotniska. Zginęła cała załoga, wraz z 2-ma członkami RAF oraz 8-ma pasażerami. – pochowany na cmentarzu oo. Kapucynów w Bighi, Malta (4)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Died Thursday 17th December 1942. Buried MALTA (CAPUCCINI) NAVAL CEMETERY, Malta. Collective grave 4. Transit from Cairo, via Malta. Crashed just beyond the runway at Zeitun claiming the lives of all 17 crew and passengers on board. Apsley A A (Maj) Browne C D (LAC) Clegg R (LAC) Dobromirski K L (F/O) Earle P (F/L) Hounslow D S (Cpl) Idzikowski Z A (F/O) Millar A D C (Maj) Pankiewicz S (F/O) Spibey D (Sgt) Vaughan L A (F/L) Watt A C (Sgt) Wedgwood J H (S/L) Wysocki R (Sgt) Zielinski O F (F/S)51 GramiakGrzegorz Piotrst.szer./Sgt794786Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

304DB
1942-08-20221920-01-25brak danych– RAF Dale-„Wellington”-Z1172- lot treningowy, podczas przelotu do bazy, w rejonie South Stark Anglesey, samolot z nie ustalonych powodów wpadł do morza. Zginęła cała załoga. – poch. na polskim cmen. w Blackpool (437/BB) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-20: Wellington Z1172 NZ-V. Took off from RAF Dale and shortly afterwards crashed into the sea near South Stack lighthouse, Trearddur Bay, Anglesey. The reason for the crash is unknown. All the crew died. Three of the bodies were picked up the same day, two more were picked up separately two weeks later and Sgt Gramiak's body washed ashore at Blackpool two days short of nine weeks later. Crew had been together for less than two weeks; one of them was an experienced and decorated airman, the others were fresh from the Operational Training Unit. Crew: Sgt Ryszard Marian JARNO (P/792047) PAF - killed, Sgt Ludwik RUSZEL (P/794191) PAF - killed, Sgt Antoni TYCHOLIS (P/794730) PAF - killed, P/O Leszek Teofil WASILEWSKI (P/0795) PAF - killed, P/O Antoni Alesky ZIELIŃSKI (P/1954) PAF - killed

North Arligton Holy Cross USA
52 Dubiela (Zieliński)Franciszek st.szer./LAC708512RusznikarzMedal Lotniczy

300DB
1923-02-15Okoninki1947 Belgia
53 DobromirskiKrzysztof Leon por./F/OP-0100PilotVirtuti Militari

9272
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

138 Sqd RAF
1942-12-17271915-12-21GlinianyUr. w m. Gliniany, pow. Przemyślany, woj. tarnopolskie. - Absolwent XIII Promocji SPL, - ukończył w 1939 z 10 lokatą. Przez Rumunię, Jugosławię i Grecję, dotarł do Francji i otrzymał przydział do Ośrodka Szkolenia i Zgrywania Załóg Bombowych w St. Etienne (1941). W W. Brytanii po przeszkoleniu w 18 OTU latał w 301DB. 1942 zginął – RAF Malta-„Halifax” –DT542- lot transp. z Malty do Anglii. Podczas startu w Zietun, samolot rozbił się na skraju lotniska. Zginęła cała załoga, z 2-ma z RAF i 8-ma pasaż. – por. Krzysztof Dobromirski pochowany na cmentarzu oo.Kapucynów Bighi, Malta (4)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Died Thursday 17th December 1942. Buried MALTA (CAPUCCINI) NAVAL CEMETERY, Malta. Collective grave 4. Transit from Cairo, via Malta. Crashed just beyond the runway at Zeitun claiming the lives of all 17 crew and passengers on board. Apsley A A (Maj) Browne C D (LAC) Clegg R (LAC) Dobromirski K L (F/O) Earle P (F/L) Hounslow D S (Cpl) Idzikowski Z A (F/O) Millar A D C (Maj) Pankiewicz S (F/O) Spibey D (Sgt) Vaughan L A (F/L) Watt A C (Sgt) Wedgwood J H (S/L) Wysocki R (Sgt) Zieliński O F (F/S)54 ZielińskiAntoni Aleksyppor./P/OP-1954 / 783644PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

304DB
1942-08-20251917-05-22Zaosie, Tomaszów Maz.Ur. w m. Zaosie, woj. łódzkie. W lutym 1939 przen. z SPRL-Sadków do SPL-Dęblin. Abs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939, przez Rumunię i Francję dotarł do W. Brytanii. Po przeszk. w 18 OTU przydz. do 304DB. Wykonał 22 loty oper. W roku 1942 zginął – RAF Dale-„Wellington”-Z1172- lot trening. podczas przelotu do bazy, w rejonie South Stack, Anglesey, samolot z nie ustal. powodów wpadł do morza. Zginęła cała załoga. - poch. na cmen. w Newark (310/B/J ) UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-20: Wellington Z1172 NZ-V. Took off from RAF Dale and shortly afterwards crashed into the sea near South Stack lighthouse, Trearddur Bay, Anglesey. The reason for the crash is unknown. All the crew died. Three of the bodies were picked up the same day, two more were picked up separately two weeks later and Sgt Gramiak's body washed ashore at Blackpool two days short of nine weeks later. Crew had been together for less than two weeks; one of them was an experienced and decorated airman, the others were fresh from the Operational Training Unit. Crew: Sgt Ryszard Marian JARNO (P/792047) PAF - killed, Sgt Ludwik RUSZEL (P/794191) PAF - killed, Sgt Antoni TYCHOLIS (P/794730) PAF - killed, P/O Leszek Teofil WASILEWSKI (P/0795) PAF - killed, P/O Antoni Alesky ZIELIŃSKI (P/1954) PAF - killedNewark UK
55 ZielińskiJankpr./LAC709814Kucharz318DMR
+ 1904-11-08Karolówkabrak dalszych informacji
56 ZielińskiJanplut./LAC708510KancelistaMedal Lotniczy

318DMR
+ 1913-10-03brak danychbrak dalszych informacji
57 ZielińskiFranciszekplut./LAC782656MechanikMedal Lotniczy

301DB
+ 1913-01-01Wolbrombrak dalszych informacji
58 ZielińskiEdmundplut./Sgt780928Mechanik pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

1586 ESP (301DB)
1944-09-13241920-07-28Bydgoszcz– RAF Brindisi – „Liberator”- KH101- spec. lot nad Polskę z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Podczas przelotu nad Węgrami samolot został zestrz. przez niem. art. plotn. i rozbił się pod Madaras. Zginęła cała załoga. – poch. na bryt. cmen. wojsk. w Solymar, k/Budapesztu (1-6/3/C) Węgry
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-09-13 Liberator KH101, 1586 (SD) Flt, 334 Wing. T/O Brindisi, Italy aircraft shot down by flak over Madaras, Hungary on mission to Warsaw. Whole crew lost Podporucznik Edmund RYGIEL (P/2675) Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot III Row C Coll. Grave 1-6. Plutonowy Roman Jakub SIKORSKI (P/784389), Plutonowy Boleslaw WAWRZAK (P/782847), Kapral Bernard WEBER (P/703044), Plutonowy Edward WEINZ (P/782398), Porucznik Lucjan Piotr WOYTANOWICZ (P/2126), Kapral Edmund ZIELIŃSKI (P/780928).Budapest, Hungary
59 ZielińskiEdmundplut./F/Sgt704978BombardierMedal Lotniczy

1920-09-15brak danychbrak dalszych informacji
60 ZielińskiEdmundplut./LAC703544MechanikMedal Lotniczy (x3)

303DM

1920-11-09brak danychbrak dalszych informacji
61 ZielińskiBernard Ludwikplut./LAC705665SpawaczMedal Lotniczy

+ 1912-04-26Kruszwica1946 Argentyna
62 ZielińskiBenedyktpor./F/LtP-0342PilotMedal Lotniczy (x3)

151 Sqd RAF

303DM

306DM

1988-02-17+ 721915-08-19PłużnicaUr. w m. Płużnica, woj. toruńskie.- XII Promocji SPL, - po ukoń. w 1939 przydz. do 4PL w Toruniu – 142 Esk. Myśl. W sierpniu przen. do esk. tren. z którą we wrześniu ewak. się na płd.-wsch. Polski. We Francji należał do klucza obrony bazy Chateraroux do 06.1940. W W. Brytanii po przesz. latał w 151DM RAF do 10.1940. Nast. przen. do 303DM, w którym lata do końca 1940. Przen. do 306DM. gdzie lata do 03.1941. W latach 1942 - 45 był instr. pilotażu i pilotem w ośrod. szkol. 1 AAS, 7 AGS, 16 SFTS w Newton i 12 ACU. -zmarł w Northampton – poch. na cmen. Kingthorpe w Northampton UK gdzie działał w ruchu podziemnym do nadejścia wojsk alianckich. Po demob. w 1946 wstąpił do lot. w Pakistanie (● S/Lr Pakistan A.F.)-zmarł w Surbiton Surrey – spop. w Kingston-upon-Thames krematorium UK
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd October 194063 BaranowskiTadeuszplut. / Sgt780443PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

317DM
2001-02-18+ 871914-11-02Igalzmarł w Bognor Regis i tam został pochowany UK
Added by tefan Pietrzak Youngs: Operation Veracity: attack on Kriegsmarine cruisers Gneisenau and Scharnhorst at Brest. RAF Losses: Halifax V9979 coded TL-E of 35 Sqd. He crashes at Posporder, shot down by the Flak. all 7 crew members are killed. Spitfire Mk.Vb AB854 of 234 Sqd shot down by Leutnant Fritz Maly of 5./JG 2. The pilot, Sergeant R. W. Joyce, is captured after making an emergency landing at Plourin. Spitfire AD306 of 317 Sqd, is shot down. The pilot, Sergeant T. Baranowski, was captured after making an emergency landing at Lanrivoaré. Spitfire W3945 of 306 Sqd is shot down by a Messerschmitt Bf-109 fighter. The pilot, Flight Lieutenant Stanisław Zieliński, is killed. The results of the bombardments are insignificant, at least for the cruisers... But these frequent attacks will lead Hitler to organize the 'Cerberus' operation, in order to repatriate the ships to Kiel. This will be done on February 11, 1942, by forcing the Strait of Pas-de-Calais.

64 ZielińskiAleksander Mariansierż./Cpl782662MechanikBrązowy Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy

307DMN

304DB

1981-03-07 Lubień Kujawski+ 1900-11-25Lubień Kuj.1947 Polska


Lubień Kujawski, Kościuszki - cmentarz parafialny Poland
65 ZielińskiKazimierzjun,/ AC1.707952Mechanik Heliopolis2002-06-16+ 14-04-1926MytnicaUr.w m. Mytnica- Dubno. - Wychowanek Lotniczej Szkoły Technicznej dla Małoletnich w Heliopolis (Egipt). Gimnazjum Nr.1. - zmarł w Redwood City San Mateo CA USA. (uzup. naz. A.M. 2/2018)
66 WysockiRomansierż./Sgt780214Strzelec pokładowyVirtuti Militari

9262
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

138 Sqd
1942-12-17261916-01-02Krasnystaw– RAF Malta-„Halifax” –DT542- -miał wykonać lot transport. z Malty do Anglii. Podczas startu w miejsc. Zietun, samolot rozbił się na skraju lotniska. Zginęła cała załoga, łącznie z 2-ma członkami RAF oraz 8-ma pasażerami. – pochowany na cmentarzu oo. Kapucynów w Bigli Malta (18)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Died Thursday 17th December 1942. Buried MALTA (CAPUCCINI) NAVAL CEMETERY, Malta. Collective grave 4. Transit from Cairo, via Malta. Crashed just beyond the runway at Zeitun claiming the lives of all 17 crew and passengers on board. Apsley A A (Maj) Browne C D (LAC) Clegg R (LAC) Dobromirski K L (F/O) Earle P (F/L) Hounslow D S (Cpl) Idzikowski Z A (F/O) Millar A D C (Maj) Pankiewicz S (F/O) Spibey D (Sgt) Vaughan L A (F/L) Watt A C (Sgt) Wedgwood J H (S/L) Wysocki R (Sgt) Zielinski O F (F/S)67 WoytanowiczLucjan Piotrpor./F/OP-2126NavigatorVirtuti Militari

8507
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

1586 ESP (301DB)
1944-09-13241920-03-13Jarosław– RAF Brindisi – „Liberator”-KH101- spec. lot nad Polskę z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Podczas przelotu nad Węgrami samolot został zestrz. przez niem. art. plotn. i rozbił się pod Madaras. Załoga zginęła. – poch. na bryt. cmen. wojsk. w Solymar, k/Budapesztu (1-6/3/C) Węgry
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-09-13 Liberator KH101, 1586 (SD) Flt, 334 Wing. T/O Brindisi, Italy aircraft shot down by flak over Madaras, Hungary on mission to Warsaw. Whole crew lost Podporucznik Edmund RYGIEL (P/2675) Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot III Row C Coll. Grave 1-6. Plutonowy Roman Jakub SIKORSKI (P/784389), Plutonowy Boleslaw WAWRZAK (P/782847), Kapral Bernard WEBER (P/703044), Plutonowy Edward WEINZ (P/782398), Porucznik Lucjan Piotr WOYTANOWICZ (P/2126), Kapral Edmund ZIELIŃSKI (P/780928).

Budapest, Hungary
68 Wilkowski (Zieliński)Alojzykpr./AC1708208Bez specjalnościMedal Lotniczy

307DMN
1989-12-13 Birmingham+ 1911-06-21SteklinZmarł w ? UK -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
69 WeinzEdwardsierż./W/O782398Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8515
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB

1586 ESP (301DB)

1944-09-13381906-09-16Warszawa– RAF Brindisi – „Liberator”-KH101- spec. lot nad Polskę z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Podczas przelotu nad Węgrami samolot został zestrz. przez niem. art. plotn. i rozbił się pod Madaras. Zginęła cała załoga. – pochowany na bryt. cmen. wojsk. w Solymar, k/Budapesztu (1-6/3/C) Węgry
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-09-13 Liberator KH101, 1586 (SD) Flt, 334 Wing. T/O Brindisi, Italy aircraft shot down by flak over Madaras, Hungary on mission to Warsaw. Whole crew lost Podporucznik Edmund RYGIEL (P/2675) Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot III Row C Coll. Grave 1-6. Plutonowy Roman Jakub SIKORSKI (P/784389), Plutonowy Boleslaw WAWRZAK (P/782847), Kapral Bernard WEBER (P/703044), Plutonowy Edward WEINZ (P/782398), Porucznik Lucjan Piotr WOYTANOWICZ (P/2126), Kapral Edmund ZIELIŃSKI (P/780928).Budapest, Hungary
70 WeberBernardplut./F/Sgt703044Pilot1Medal Lotniczy

ESP 1586 (301DB)

1944-09-13241920-05-23Pieczenia– RAF Brindisi – „Liberator”-KH101- spec. lot boj. nad Polskę z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Podczas przelotu nad Węgrami samolot został zestrz. przez niem. art. plotn. i rozbił się pod Madaras. Zginęła cała załoga. – poch. na bryt. cment. wojsk. w Solymar, k/Budapesztu (1-6/3/C) Węgry
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-09-13 Liberator KH101, 1586 (SD) Flt, 334 Wing. T/O Brindisi, Italy aircraft shot down by flak over Madaras, Hungary on mission to Warsaw. Whole crew lost Podporucznik Edmund RYGIEL (P/2675) Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot III Row C Coll. Grave 1-6. Plutonowy Roman Jakub SIKORSKI (P/784389), Plutonowy Boleslaw WAWRZAK (P/782847), Kapral Bernard WEBER (P/703044), Plutonowy Edward WEINZ (P/782398), Porucznik Lucjan Piotr WOYTANOWICZ (P/2126), Kapral Edmund ZIELIŃSKI (P/780928).Budapest, Hungary

Results 1 to 70 of 70.


Top