AR banner
Back to Top
Back to Top


Andrew Mielnik Memorial Archiwum: Ulepszone Dane Personalne Sił Powietrznych 1940 - 1947

Archive: Enhanced Polish Air Force Personnel Data

Allied Losses Nordic RAAF Losses RNZAF Losses USAAF Battle of Britain Paradie RCAF Archiwum Polish War Graves Runnymede Kracker Luftwaffe
Check the Databases Menu for the extensive list of our databases which represent decades of original research by our Editors

Dedicated to the Memory of Andrew Mielnik: 16 February 1928 - 13 March 2022
Andrew Mielnik (kontynuacja T. Krzystek) uzupełnione dane personalne PSP 1940-1947.
Histories prepared by Tadeusz Krzystek in a muti-decadal collaboration with Andrew Mielnik involving extensive contributions, corrections and amendments from him, which were further enhanced by Mr. Mielnik for 9 years after Mr. Krzystek's death in 2013 right up to his own passing in March 2022. Developed by Aircrew Remembered from Mr. Mielnik's notes into a searchable database format and further enhanced on a continuous basis by Aircrew Remembered researchers and editors. Dedicated to the memory of these dedicated researchers and chroniclers

In addition to data on Polish Air Force (PAF) personnel, extensive notes on the PAF in the UK and its organization were prepared by Mr. Krzystek with only minor contributions from Andrew Mielnik. This additional information is at listakrzystka site

Andrew Mielnik in 1944

Prawie 17 000 lotników przedostało się różnymi drogami do Wielkiej Brytanii po upadku Polski w 1939 roku. Ich ciągłym życzeniem było pomszczenie niemieckiego ataku na ich Ojczyznę i rodziny wszelkimi dostępnymi środkami. Że to zrobili z honorem i niezachwianą odwagą - każdy z nich, od urzędnika do najwyższego rangą dowódcy - jest świadectwem ich przyrzeczenia wobec Polski: Miłość żąda ofiary wyhaftowanym na Sztandarze Lotnictwa Polskiego przez zakonnice w okupowanej Polsce i przemyconym do Wielkiej Brytanii w 1941. Ta baza danych jest wynikiem pracochłonnych badań przeprowadzonych przez Andrew Mielnik w Melbourne, Australia. Teraz (2019) zapewnia tysiące uzupełnień do wielu oryginalnych danych. Uważa się zatem, że przedstawione tutaj informacje są wyczerpującym i dokładnym zestawieniem informacji o personelu, co powinno przynieść korzyści naukowcom na całym świecie. W tej bazie danych zapisujemy kluczowe dane każdego, który służył w PSP w W. Brytanii. Podaj nam dodatkowe informacje za pomocą Help Desk.

Almost 17,000 airmen made their way by various incredible means to reach the shores of Great Britain after the fall of Poland in 1939. Their abiding wish was to avenge the German assault of their homeland and families by every means at their disposal. That they did so with honour and undaunted courage - every one of them, from the office orderly to the highest ranking commander - is testament of their pledge to Poland : Love Demands Sacrifice. This pledge was embroidered on the Polish Air Force banner by nuns in occupied Poland and smuggled to Britain through war-torn Europe in 1941. In this database we record key details of every airman who served in PAF in the UK. Use the Addition button to send additional information via our Help Desk.

We sincerely pay our respects to the beautiful site niebieskaeskadra.pl which has done an outstanding job collating information on members of the Polish Air Force. We acknowledge our debt to them for some of the images in the Archiwum and for their valuable information on many grave locations. We also acknowledge our debt to the listakrzystka site for its extensive collection of various aspects of the Polish Air Force in the West.


OBJAŚNIENIA Wykaz imienny obejmuje: - Numer ewidencyjny RAF, Nazwisko i Imię; odznaczenia, Data urodzenia, Data zgonu (+ = śmiercią naturalną † = śmiercią lotnika) oraz wiek, w którym zmarł lub zginął, stopień wojskowy polski / angielski posiadany w roku 1947, specjalność lotnicza i przydział do jednostki lub dywizjonu. - Miejsce urodzenia(o ile znane) i dalsze informacje odnośnie przebiegu służby, - stacja RAF, typ samolotu i numer. – O ile zginął / zmarł - miejsce gdzie pochowany, w nawiasie numer grobu (o ile znany) odnotowany w Sekretariacie SLP – podaje dodatkowe informacje o Dowódcach Dywizjonów lub osób, które pełniły funkcję w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, oraz dane dotyczące lotów bojowych. Symbol > wskazuje nowe informacje.

EXPLANATIONS The personnel list includes: - -. RAF registration number, Surname and Name; decorations, Date of birth, Date of death (+ = natural death † = death in service) and age in which he died or died, Polish / English military rank held in 1947, air specialty and assignment to unit or squadron. - Place of birth (if known) and further information about the service, - RAF station, type of aircraft and number. - If he died / died - a place where he is buried, in brackets the number of the grave (if known) noted in the SLP Secretariat additional information about the Commanders Squadrons or people who served as part of the Polish Airmen Association, and data on combat flights. The symbol > indicates new information.


Baza strat i incydentów sojuszniczych zawiera ponad 7000 polskich wpisów, które mogą zawierać dodatkowe informacje do podanych tutaj. The Allied Losses and Incidents database contains over 7000 Polish entries which may contain additional information to that provided here. Zobacz też/Check Allied Losses and Incidents Database

Przykładowe wyszukiwania/Example Searches: (1) 309DMR AND pilot AND virtuti (2) mechanik AND 303DM (3) Plut AND Radar (4) 1918 AND 309DMR (5) Strzelec AND 301DB

Searches now permitted on 2 character minimum (previously 3). Supplementary Information in English: this material is provided by Aircrew Remembered researchers and Editors as information becomes available, with appropriate care for its provenance, but was not necessarily validated by Andrew Mielnik whilst he was alive. Responsibility for its accuracy therefore rests with Aircrew Remembered.

Owing to a restriction placed by our hosting service, searches cannot be made on less than 4 characters. Searching on 3 or less will produce no results.
We are working on techniques to mitigate this restriction.

TO SEARCH ON SQUADRON USE FORMATS: 300DB, 301DB, 302DM, 303DM, 304DB, 305DB, 306DM, 307DM, 308DM, 309DMR, 315DM, 316DM, 317DM, 318DMR


Enter Your search conditions and click Search This (to Search for Squadron append 'Sqn' e.g. 602Sqn. In Archiwum use Polish form e.g. 303DM)

These are the results of your search:

You searched for: “belgia

#Nazwisko/ NameImie/ First NamesStopien/ RankService NumberSpecjalnosc/ TradeOdznaczenia/ HonoursPrzydzial/ UnitDataZgonu /DateDeathCodeWiek/ AgeData Urodzenia/ BornMiejsce Birthplace******************Notatka/Notes************************************Photo******************Links
1 Alexandrowicz (Aleksandrowicz)Henryk (Alex..)kpt. / F/LtP-0240ObserwatorKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
305DB
1919-06-12Chabarowsk RosjaUr. w m. Chabarowsk Rosja. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 5PL w Lidzie-Wilno – 53 Esk.Tow. z którą odbył kampanię wrześniową 1939 w ramach lotnictwa Armii „Modlin”. We Francji – Szkoła Obs. Lotniczych w Clermont-Ferrand. W W. Brytanii od marca 1941 latał w 305DB. Zestrzelony 29.08.1942 – RAF Hemswell – „Wellington”-Z1460- uczestniczył w bombardowaniu Saarbrücken. Podczas lotu powrotnego samolot, dziesięć razy atakowany przez niemieckie myśliwce zapalił się w powietrzu. Na rozkaz dowódcy trzech członków załogi wyskoczyło ze spadochronami: por.Henryk Aleksandrowicz i kpr. Marian Ćwikalski (dostali się do niewoli), oraz kpr. Franciszek Kula (przedostał się do nie okupowanej części Francji i wrócił do Anglii 06.10.1942). kpr Stefan P. Rueger został postrzelony w tylnej kabinie strzelca. Pozostali członkowie załogi, obaj piloci Tadeusz M.Czołowski i Mieczysław Seredyn – przekonani, że tylny strzelec jest ranny, podjęli skuteczną próbę ugaszenia pożaru i dolecieli do Anglii lądując przymusowo pod Manston. Kpr. Stefan Reuger już nie żył i został poch. na cmen. w Newark (311/H) UK kpt. H. Aleksandrowicz od roku 1986 – Bruksela, Belgia (brak wiad.2016)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1460 SM-N 305 Squadron, forced landing Manston aerodrome Kent, returning from an operational flight over Saarbrucken, Germany, 29 August 1942. Wellington was attacked by enemy a/c on return flight from Saarbrücken. Probably by Hptm Patuschka Horst 8./NJG 2. Some crew had bailed out, but aircraft landed safely at Manston. P/O Alexandrowicz, Sgt Cwiklinski and Sgt Kula parachuted down at Braine-l'Alleud. The radio operator, Cwiklinski, fell in a schoolyard and apparently Alexandrowicz was wounded in a leg by a bullet. Pilots F/L Tadeusz Czolowski and Sgt Mieczyslaw Seredyn returned safely. They wanted to save the rear gunner (Sgt Rueger) who was terminally wounded in the burning aeroplane. Eventually they managed to put the fire out and made it back to base. The rest of the crew baled out over the continent when it seemed that the aeroplane was unlikely to stay airborne for long. Sgt Mieczyslaw Cwiklinski and P/O Alexandrowicz were captured. Sgt Franciszek Kula evaded and made it back to Britain by October. Sergeant St. P Rueger (Polish): killed; Flight Lieutenant T M Szolowski (Polish): uninjured; Lieutenant T M Szolowski, Pilot Officer H Alexandrowicz (Polish), Sergeant M Cwiklinski (Polish), prisoners of war; Sergeant F Kula (Polish) evaded.

DFC and DFM awarded as follows: Distinguished Flying Cross. CZOLOWSKI, Tadeusz Mieczyslaw. F/L (P1079) 305(P)Sqn. Approved: 9/10/1942. Joint citation with SGT M SEREDYN. Awarded the DFM.


ORB for mission

2 AndrzejewskiJanplut. / LAC784751Bez specjalnościMedal Lotniczy

1916-12-15brak danych1948 Belgia
3 AntkowiakAntoniplut. / LAC704638Mechanik samochodowyMedal Lotniczy (x2)

1916-12-04Sarnibowo1947 Antwerp,Belgia
4 AugustyniakFranciszekkpr. / LAC706882Bez specjalnościMedal Lotniczy

1923-11-30Miasteczko Śl.1980 Humbeck Belgia
5 BabiarzJózefppor. / P / OP-2732BombardierKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1945-03-02331912-03-16Wiązownica Jarosław–RAF Faldingworth-„Lancaster”-NG501 (P185)- lot bojowy – bombardowanie Kolonii, po wykonaniu zadania samolot został zaatakowany i zestrz. przez niem. myśliwce, w płomieniach spadł na ziemię. - Poch. na cmentarzu w Lommel, (3/3/C) Belgia


Lommel, Belgium
6 BabrajZdzisławkpr. / Sgt780935Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

304DB
1942-04-06221920-03-27KrakówUr. w Krakowie. Wychowanek SPLdM w Świeciu n/Wisłą w 1939. Po wybuchu wojny we wrześniu, ewakuowany ze szkołą do Rumunii, następnie do Francji a po jej upadku dostał się do Anglii w 1940. Po przeszkoleniu na radio-telegrafisty i strzelca pokładowego uzyskał przydział do 304DB. zginął w 1942 – RAF Lindholme- “Wellington”-X9764- lot boj.z zadaniem bombard. Niemiec – dolatując nad cel samolot został zestrz. przez niem. nocnego nocnego myśliwca i spadł koło wsi Geetbetz w Belgii. - pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Louvain, Heverlee - (4/3/E) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Shot down by night-fighter and crashed near Geetbatz.
Added by Stefan Pietrzak Youngs

Memorial X9764 - Z1491 HollandHeverlee Belgium
7 Balcar(Kwiatek) Józefkpr. / LAC706870Kierowca samochod.Medal Lotniczy

1920-03-08Cieszyn1947 Belgia
8 BarczukAntonikpr. / LAC781841Kucharz1980-05-25 Gent, Belgia1916-08-16Sacharów Rosja1945 Belgia
9 BartkiewiczKonradplut. / LAC794364MechanikSrebrny Krzyż Zaslugi z Mieczami


Medal Lotniczy

308DM
+ 1905-01-28Miejska Górka1969 Gent, Belgia
10 BednarskiWładysław Józefplut. / LAC784764MagazynierMedal Lotniczy (x3)

302 DM

309DMR

1942-05-26+ 281914-06-02Krakówzmarł w Brukseli i tam został pochowany Belgia
11 BieńkowskiZygmunt Witymirmjr / S / LdrP-0712PilotVirtuti Militari

11668
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x4)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
1979-08-15+ 661913-05-02WarszawaUr. w Warszawie. Absolwent IX Promocji SPL, - po ukończeniu w 1936 przydzielony do 1PL w Warszawie.We wrześniu 1939 wycofał się wraz z kmd szkoły SPL na płd.wsch. Polski. W W. Brytanii lata od lipca 1941 w 303DM, był jego dwcą od grudnia 1942 do lipca 1943. W przerwie oper. oficer strzelecki stacji RAF Northolt., a następnie w latach 1944-45 oficer Służb Organizacyjnych 84 Gr. Myśl. Przeniesiony do 302DM – dowodził formacją w okresie styczeń-luty 1945,. Zestrzelony 24.02.1945 nad Belgią- przebywał w niewoli aż do zakoń. wojny. Po jej zakończeniu wiceprez. SLP w W.B. - zmarł w Londynie – poch.na cmen. Gunnersbury UK● ppłk pil. Zestrzelil samolotów: 1/0/1.
12 BogusławskiStefan Mieczysławpor. / F / OP-1976ObserwatorKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

300DB
1943-06-29271916-05-01Gałki1943 zginął RAF Hemswell-„Wellington”-HZ438- bombard. Kolonii. Samolot zestrz. przez niem. samolot BF110 , - eksplodował przed uderzeniem ziemi koło St.Peters Rode w Belgii. Cała załoga zginęła. –poch. na cmen. kośc. w St.Peters Rode (3) Belgia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Aircraft took off at 2245hrs. Shot down by night fighter flown by Oblt Paul Zorner, I/NJG3, and crashed at 0222hrs at Sint-Pieter's Rhode (Brabant), 13km NE of Leuven, Belgium.

13 BreynerStanisławplut. / F / Sgt704192PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

308DM
1945-02-17251920-10-06Lipnik1945 zginął – RAF Gandawa-“Spitfire”-MH451- 11.02.1945 wykonuje drugi tego dnia lot bojowy, podczas powrotu, zmęczony i przy ograniczonej widoczności, rozbił się podczas ladowania na początku pasa startowego, ciężko ranny w wypadku, zmarł później w szpitalu. – pochowany na cmentarzu De la Ville Evere, Bruksela Belgia (10/10/28) - Zestrzelił samolotów: 2/0/0.
14 Brzozowski (Przybylski)Kazimierzszer. / AC1708481Bez specjalności131 Wing2000-10-17 Vilvoorde, Belgia1923-10-25Toruń1947 Belgia,
15 BukatczukStanisławkpr. / Cpl706109Mechanik samochod.Medal Lotniczy (x2)

+ 1909-09-03Stanisławów1947 Belgia. Died Belgium
16 CałusińskiZbyszkost.szer./LAC708974Bez specjalnościMedal Lotniczy

18 OTU2016-06-26 Cheltenham, SA, Australia1925-10-19Hainaut, Belgia23.02.1944 – RAF Finningley – “Wellington”-BK156- odbywał lot treningowy. Z powodu awarii silnika pilot był zmuszony do wodowania w okolicy Workington w Cumberland. Członkowie załogi: Mieczysław Grabowski, Witold Cander,1995, 18.12.2013 St.Agnes 5097 South Australia (inf. A.M.-TP)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-02-23 Wellington lll BK156 18 OTU. Took off 1715 29 Jan 1943 from Kirmington on an evening navigation training flight. Outbound the starboard engine failed and while trying to land at Colerne the Wellington overshot the runway and crashed 2120 into a field 1 mile S of the airfield. A fire broke out in the starboard engine, which was feathered. Shortly afterwards the port engine became problematic and a decision was made to make a controlled ditching. Crashed onto a slag bank on the shorline at Workington in an effort to get as close to shore as possible, to save lives. All survived except the navigator, Juliusz Jan Stefan Żywicki Age 24 who drowned. Buried Newark. Crew: Mieczysław Grabowski, Witold Cander, Włodzimierz Koryćko i Stanisław Sarachman


Cheltenham, Charles Sturt City - Cheltenham Cemetery, Adelaide Australia
17 ChmielewskiJanpor./F/OP-2565NawigatorMedal Lotniczy

305DB
+ 1912-04-13brak danych1946 Belgia. Died Belgium
18 ChojnackiWacławppor./F/OP-2483PilotKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x3)

308DM
1945-01-01281917-02-161945 zginął – RAF Gandawa-„Spitfire”-J281- lot bojowy w składzie dywizjonu nad Bearle w okolicach Gandawy. Podczas powrotu dywizjon napotkał nad własnym lotniskiem zgrupowanie niemieckich myśliwców. Ppor.Chojnacki krótką serią zestrzelił jednego z nich. Sam jednak został zaatakowany przez 4 FW-190, samolot eksplodował, Pilot zginął. – pochowany na polskim cmentarzu w Lommel, Belgia (1/1/D)


Lommel Polish Cemetery
19 CieślikMaksymiliankpr./Sgt781969Strzelec pokładowyVirtuti Militari

8470
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1943-06-29231920-04-04Małachowice1943 zginął RAF Hemswell-„Wellington”-HZ438- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Samolot zestrzelony przez niemiecki samolot „Messerschmitt BF110 , - eksplodował przed uderzeniem ziemi koło St.Peters Rode w Belgii. Cała załoga zginęła. –pochowany na cmentarzu kościelnym w St.Peters Rode (2) Belgia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Aircraft took off at 2245hrs. Shot down by night fighter flown by Oblt Paul Zorner, I/NJG3, and crashed at 0222hrs at Sint-Pieter's Rhode (Brabant), 13km NE of Leuven, Belgium.

20 CwenarStanisławkpr./Sgt706851Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

300DB
1945-03-02231922-12-17Wołcza Dolna1945 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB854- dzienny lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Nad celem samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. i rozbił się na przedmieściach Kolonii. Zginęła cała załoga. - pochowany na cmentarzu w Henri Chapelle, Belgia (185/10/D)


Lommel, Belgia
21 CybulskiTadeusz Wincentyplut./LAC705174Radio telefonistaMedal Lotniczy

308DM
1919-10-14Częstochowa1966 Gent, Belgia
22 CzarkowskiJanmjr/-----P. S. P.Obserwator3Plot1988-11-26+ 761912-03-12zmarł w Liege, Belgia
23 DenekGustaw kpr./LAC704722Mechanik przyrz. prec.Medal Lotniczy (x2)

316DM
+ 1912-05-28Lublin1946 Belgia
24 Diakow-StawaszTadeuszkpr./Sgt794687Strzelec pokładowyVirtuti Militari

Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

301DB
1943-06-22+ 1917-03-24Bedońobywatel amerykański - zmarł w Homburg, Belgia. ? data ? Plombieres, Rue du Mémorial Américain - Henri Chapelle American Cemetary


Henri Chapelle American Cemetery, Belgium
25 DługoszewskiJózef sierż./Sgt792562Bez specjalnościBrązowy Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x4)

300DB
+ 1912-10-30Proszkowo1946 Belgia
26 DubickiStefan kpr./LAC705343MagazynierMedal Lotniczy (x2)

300DB
2010-11-02 Sint-Denijs-Westrem, Belgia1924-06-29Kamienska Sloboda1994 9880 Aalter, Belgia.
27 Dubiela (Zieliński)Franciszek st.szer./LAC708512RusznikarzMedal Lotniczy

300DB
1923-02-15Okoninki1947 Belgia
28 DuszyńskiJan kpr./LAC708864Szewc Medal Lotniczy

1926-06-16Douai1946 Belgia
29 EjsmontKonstantysierż./Sgt783952MechanikBrązowy Krzyż Zasługi

Medal Lotniczy (x3)

304DB
1970-01-22+ 521918-05-26brak danychzmarł w Below Deurne, Suid Antwerp, Belgia
30 FabrowiczLeon plut./LAC793148FotografMedal Lotniczy

308DM
2000-08-29+ 831916-11-16Żywieczmarł w Antwerpii – pochowany na cmentarzu Wilrijk-Hobokem w Antwerpii, Belgia
31 FalborskiMarian ppor./F/OP-2833 781141oficer medycynyMedal Lotniczy (x3)

307DM
+ 1914-01-021966 Gent Belgia
32 FerencStefan kpr./Sgt792687Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

304DB
1942-04-28261916-04-24Bobrujsk1942 zginął – RAF Lindholme-Wellington”-Z1088- lot boj. bombard. Kolonii. Od chwili startu, brak było wszelkiej łączności. Samolot, prawdopod. zestrz., rozbił się pod Villers –la-Ville (Belgia), Zginęła cała załoga. poch. na cmen. Charleroi Belgia (3-5 B)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1942-04-28 Wellington lc Z1088 NZ-D RAF Lindholme. Attacking Köln. Z1088 crashed three hundred yards west of Villers-la-Ville. Shot down by Feldwebel Fritz Schellwat of 5./NJG 1, flying a Bf 110 from Sint-Truiden airfield. Crew Pilot:76788 Fg Off Ryszard Zygmunt Szczurowski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 2. Observer:P-0131 Fg Off Edward Kowalski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) W/Op:780342 Flt Sgt Zdzisław Stanisław Pieczyński - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 1. AG:792687 Sgt Stefan Ferenc - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) AG:781505 Sgt Wincenty Garbacz - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) Pilot Julian Morawski saved himself. He found himself in Spain, arrested. and imprisoned in the Miranda del Ebro camp. Freed by the British Embassy, ​​he returned to Great Britain in August 1942 - at his own request he was assigned to the 138 Sqd RAF in May 1943.
33 FilekJacek plut./Sgt780727Mechanik pokładowyKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy

300DB
1945-03-02261919-04-08Barwałd Śr.1945 zginął – RAF Faldingworth-„Lancaster” NG501 (P185)- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. W rejonie celu, po wykonaniu zadania, samolot zestrzelony przez niem. myśliwce, w płomieniach spadł na ziemię.Cała załoga zginęła – pochowany na cmentarzu Lomnel (3-3-C) Belgia


Northolt

Lommel, Belgium
34 FirmanWładysław sierż./Cpl792249ZaopatrzenieMedal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
1968+ 621906-06-22Lwówzmarł w Amadsbery, Belgia
35 FornalStefan plut./LAC704376MechanikMedal Lotniczy (x2)

317DM
1981-12-18+ 1913-08-06Warszawa1988 Antwerp, tu zmarł, Belgia
36 ForszpaniakJan plut./Cpl703745Kierowca samochod.Medal Lotniczy (x2)

1972-03-04+ 561916-04-28Kostrzyń Wlkp.Zmarł w Gandawie, Belgia
37 FudałaJózef kpr./F/Sgt793550Pilot3Medal Lotniczy (x2)

RAF 3 Sqd1944-02-23141920-02-17Zakopane1944 zginął – RAF Manston-„Typhoon”EK370- w zespole ośmiu samolotów wykonywał zadanie bombardowanie okrętów w porcie Zeebrugge. Cztery samoloty stanowiły osłonę, cztery atakowały bombami. Kpr.Fudała w locie nurkującym z wysokości 3500 m zwolnił bomby na wysokości 1500 m i trafił w cel. Samolot jednak wpadł w korkociąg. Pilot wyskoczył ze spadochr., lecz utonął w morzu, ciało jego wydobyto i pochow. na cmentarzu w Zeebrugge, Belgia (17)
38 GabryśEdmundkpr. / AC2707734Radio mechanikMedal Lotniczy

305DB
1920-11-17Meckinghoven, Germany1946 Belgia
39 GarbaczWincentykpr./Sgt781505Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

304DB
1942-04-28261916-07-19Kiszki1942 zginął – RAF Lindholme-Wellington”-Z1088- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot, prawdopodobnie zestrzelony, rozbił się pod Villers –la-Ville (Belgia), Zginęła cała załoga – pochowany na cmentarzu w Charleroi Belgia (3-5/B)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1942-04-28 Wellington lc Z1088 NZ-D RAF Lindholme. Attacking Köln. Z1088 crashed three hundred yards west of Villers-la-Ville. Shot down by Feldwebel Fritz Schellwat of 5./NJG 1, flying a Bf 110 from Sint-Truiden airfield. Crew Pilot:76788 Fg Off Ryszard Zygmunt Szczurowski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 2. Observer:P-0131 Fg Off Edward Kowalski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) W/Op:780342 Flt Sgt Zdzisław Stanisław Pieczyński - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 1. AG:792687 Sgt Stefan Ferenc - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) AG:781505 Sgt Wincenty Garbacz - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) Pilot Julian Morawski saved himself. He found himself in Spain, arrested. and imprisoned in the Miranda del Ebro camp. Freed by the British Embassy, ​​he returned to Great Britain in August 1942 - at his own request he was assigned to the 138 Sqd RAF in May 1943.
40 GiełaszAleksanderkpr./LAC705239KucharzMedal Lotniczy (x2)

+ 1914-11-09Mołodeczno1947 Belgia
41 GłowackiWincentyppor./P/OP-1553PilotVirtuti Militari

9486
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-06-02251917-09-04InowrocławUr. w m. Inowrocław. - Absolwent XIV Promocji SPL 1939. – W W. Brytanii skierowany na przeszkolenie w 18 OTU i w lipcu 1941 wcielony do 305DB a następnie do 301DB. W roku 1942 zginął – RAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot bojowy, bombardowanie Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszkodzony ogniem artylerii plotn., rozbił się około 15 km od Tornhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. – pochowany na polskim cmentarzu wojskowym w Lommel, Belgia (1/III/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington R1615 1942-06-02. Takeoff at 23:53 hrs for participation in the second 1000 bomber raid; target Essen, Germany. Outward-bound, the aircraft was hit by Flak of the 3./Reserve-Flak-Abteilung 541 and crashed. Crew buried at Lommel in Limburg province

Memorial, Belgiumpolish Memorial Northolt U

Polish Cemetery Lommel Belgium
42 GolimowskiMichałplut./LAC703279RusznikarzMedal Lotniczy

305DB
+ 1913-09-24Śrem1949 Antwerp, Belgia
43 GołąbekBogusławszer./Sgt793867Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

304DB
1941-12-16271914-03-22Warszawa1941 zginął – RAF Lindholme-“Wellington”-R1064- lot bojowy, bombard. doków w Ostendzie. Radiostacja lotniskowca i inne samoloty przyjęły sygnał SOS i widziano, jak samolot wpadł do morza. Zginęła cała załoga. - morze oddało tylko 4-ry ciała – pochowany na cmentarzu w Middelkerke Belgia (62)


Middelkerke Belgium Service Plot Row A Grave 6.
44 GórnyKazimierz Maciejplut./Sgt780991Radio operator pokł.305DB
1942-08-28221920-01-04Włocławek– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1281- lot bojowy, bombardowanie Saarbrücken. Samolot został zestrz, przez niem. nocnego myśliwca, eksplodował w powietrzu i spadł koło miejscowości Wihogne, 6 km od Tongeren w Belgii. Zginęła cała załoga. – poch. na bryt. cment. wojsk. w Louvain Heverlee, Belgia (2-6/9/F)
45 GrajnertDominik Mariankpr. pch./Sgt783452Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

304DB
1942-04-06231919-08-04Krzepczów1942 zginął RAF Lindholme-“Wellington”-X9764- nocny lot bojowy bombardow. celów na terytorium Niemiec. -zestrzel. przez niemieckiego myśliwca i spadł koło wsi Geetbetz w Belgii. -pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym (Louvain, Heverlee) – wspólny grób (6/3/E) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Shot down by night-fighter and crashed near Geetbatz.
Added by Stefan Pietrzak Youngs

Memorial X9764 - Z1491 HollandHeverlee Belgium
46 Gross (Bajkowski)Bronisławst.szer./AC1708002Bez specjalnościMedal Lotniczy

131 Sqd
Antwerp1921-04-21Czarlin1947 Antwerp Belgia
47 HalastraJanpor./P/OP-1661Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

301DB
1942-06-02281914-10-07Mnich1942 zginął – RAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot bojowy, bombardowanie Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszkodzony ogniem artylerii plotn., rozbił się około 15 km od Turnhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. - pochowany na polskim cmentarzu wojskowym w Lommel, Belgia (4/III/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington R1615 1942-06-02. Takeoff at 23:53 hrs for participation in the second 1000 bomber raid; target Essen, Germany. Outward-bound, the aircraft was hit by Flak of the 3./Reserve-Flak-Abteilung 541 and crashed. Crew buried at Lommel in Limburg province

Memorial, BelgiumPolish Memorial Northolt UK

Polish Cemetery Lommel Belgium
48 HenekMieczysławkpr./AC1708871Bez specjalnościMedal Lotniczy

1923-01-04brak danych1947 Belgia
49 Hirsch (Krzyżowski)Gerhardst.szer./AC2708092Bez specjalnościMedal Lotniczy

72 (P)MTLRU1944-12-08 Antwerp+ 281916-09-06Munsterburg1944 zmarł po zatruciu gazem w mieszkaniu. - pochowany na cmentarzu w Schoonselhof (15/KK/Z 2) Belgia
Schoonselhof Cemetery Belgium
50 JewtuchMikołajplut./LAC704383Radio telegraf operatorMedal Lotniczy (x2)

315DM
+ 1913-06-28Łuniniec1947 Belgia
51 Kandzia (Wełnowski)Józefkpr./AC1708496Bez specjalnościMedal Lotniczy

1923-02-15Wełnowiec1948 Belgia. Died in Venezuela?
52 KaraśAntoni Janplut./LAC780871MagazynierMedal Lotniczy (x4)

308DM
1993-03-17 Sint-Denijs-Westrem (1995 ?)741921-12-12Gardelegenzmarł w St.Denis Westram Belgia
53 KinalKazimierzkpr./LAC705298Bez specjalnościMedal Lotniczy (x2)

315DM
+ 1910-12-16Tarnopol1947 Belgia
54 Kinowski (Korek)Edmundkpr./AC1708085Bez specjalnościMedal Lotniczy

317DM
+ 1912-10-07Nakło1947 Belgia
55 KiwaczRajmundpor./F/OP-1447ObserwatorKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

301DB
1942-06-02301912-07-27Morszańsk– RAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot bojowy, bombardowanie Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszk. ogniem artylerii plotn., rozbił się około 15 km od Turnhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. – poch. na pol. cmen. wojsk. w Lommel, Belgia (2/III/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington R1615 1942-06-02. Takeoff at 23:53 hrs for participation in the second 1000 bomber raid; target Essen, Germany. Outward-bound, the aircraft was hit by Flak of the 3./Reserve-Flak-Abteilung 541 and crashed. Crew buried at Lommel in Limburg province

Memorial, BelgiumPolish Memorial Northolt UK

Polish Cemetery Lommel Belgium
56 KleinschmidtMarianst.sierż./W/O782266PilotKrzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1943-06-29291914-02-06Gniezno- RAF Hemswell-„Wellington”-HZ438- lot bojowy, bombard. Kolonii. Samolot zestrzelony przez niemiecki samolot „BF110” - eksplodował przed uderzeniem ziemi koło St. Peters Rode, w Belgii. Cała załoga zginęła. –pochowany na cmentarzu kościelnym w St.Peters Rode, (1) Belgia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Aircraft took off at 2245hrs. Shot down by night fighter flown by Oblt Paul Zorner, I/NJG3, and crashed at 0222hrs at Sint-Pieter's Rhode (Brabant), 13km NE of Leuven, Belgium.

57 KlocekJan Tadeuszpor./F/OP-0720Obserwator305DB
1942-08-28271915-10-17TarnówUr. w Tarnowie woj. krakowskie. - Absolwent XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydzielony do 4PL – 41 Esk. Lin. w Toruniu, w której odbył kampanię wrześniową 1939 roku. Wykona 2 zadania (1 lot bombardierski, 1 lot rozpoz.) W W. Brytanii po przeszkoleniu nawig. lata w 305DB. W roku 1942 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-Z1281- lot bojowy, bombard. Saarbrücken. Samolot został zestrzelony przez niem. nocnego myśliwca, eksplodował w powietrzu i spadł koło miejsc. Wihogne, 6 km od Tongeren, w Belgii. Zginęła cała załoga. – pochow. na bryt. cment. wojsk, w Louvain Heverlee, Belgia (2-6/9/F)
58 KłopotowskiStefan Andrzejplut./LAC794148Mechanik315DM
+ 1914-02-04Warszawa1947 Belgia
59 KneblochTadeuszst.szer./Sgt793149Strzelec pokładowyMedal Lotniczy (x2)

300DB
1943-06-29271916-11-28Wieliczka1943 zginął RAF Hemswell-„Wellington”-HZ438- lot bojowy, bombardowanie Kolonii. Samolot zestrzelony przez niemiecki samolot BF110 - eksplodował przed uderzeniem ziemi koło St.Peters Rode w Belgii. Cała załoga zginęła. –pochowany na cmentarzu kościelnym w St.Peters Rode, (3) Belgia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Aircraft took off at 2245hrs. Shot down by night fighter flown by Oblt Paul Zorner, I/NJG3, and crashed at 0222hrs at Sint-Pieter's Rhode (Brabant), 13km NE of Leuven, Belgium.

60 KochanekStefansierż.pch./Cpl705874Radio Mechanik305DB
1974-07-21+ 691905-02-15Ostrołękazmarł w Gandawie Belgia
61 Koczwara-BielkaJerzykpr./AC1706864Kierowca samochod.1945-01-01261919-03-01brak danych1945 zginął RAF St. Denijs – przydzielony do 131 Skrzydła Myśliwskiego zmarł z odniesionych ran w czasie bombardowania lotniska St. Denijs – pochowany na polskim cmentarzu w Lommel, Belgia (2/D/1)
62 KomorowskiAntoni Eugeniuszkpr./Cpl783916Kierowca samoch.091 RSU1945-01-01311914-04-27Warszawa- RAF St. Denijs Westrem – zginął w czasie bombardowania lotniska. – pochowany na polskim cmentarzu w Lommel, Belgia (3/1/D)
63 KoniecznyAntoni Kazimierzkpr./LAC709973Obsługa techniczna301DB
+ 1910-01-08Zimin1947 Belgia
64 KoreptaJan Stanisławplut./Sgt783164PilotVirtuti Militari

8249
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

305DB
1942-08-28261916-06-13SzpitaryRAF Hemswell-„Wellington”-Z1281- lot bojowy, bombardowanie Saarbrücken. Samolot został zestrzelony przez niemieckiego nocnego myśliwca, eksplodował w powietrzu i spadł koło miejscowości Wihogne, 6 km od Tongeren w Belgii. Zginęła cała załoga. – pochow. na bryt. cment. wojsk, w Louvain Heverlee, Belgia (2-6/9/9)


Heverlee Belgium
65 KorwackiJózefplut./LAC703435Mechanik1916-07-15brak danych1948 Belgia
66 KotarbaPiotrst.sierż./Sgt784349Mechanik1975-02-08+ 781897-01-11brak danychzmarł w Gandawie Belgia i tam został pochowany
67 KowalskiEdwardpor./F/LtP-0131ObserwatorKrzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1942-04-28331909-09-14Ziemiary– RAF Lindholme-Wellington”-Z1088- lot bojowy, bombard. Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot, prawdop. zestrz. rozbił się pod Villers –la-Ville, (Belgia). Zginęła cała załoga. – poch. na cmen. w Charleroi Belgia (3-5/B)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1942-04-28 Wellington lc Z1088 NZ-D RAF Lindholme. Attacking Köln. Z1088 crashed three hundred yards west of Villers-la-Ville. Shot down by Feldwebel Fritz Schellwat of 5./NJG 1, flying a Bf 110 from Sint-Truiden airfield. Crew Pilot:76788 Fg Off Ryszard Zygmunt Szczurowski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 2. Observer:P-0131 Fg Off Edward Kowalski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) W/Op:780342 Flt Sgt Zdzisław Stanisław Pieczyński - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 1. AG:792687 Sgt Stefan Ferenc - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) AG:781505 Sgt Wincenty Garbacz - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) Pilot Julian Morawski saved himself. He found himself in Spain, arrested. and imprisoned in the Miranda del Ebro camp. Freed by the British Embassy, ​​he returned to Great Britain in August 1942 - at his own request he was assigned to the 138 Sqd RAF in May 1943.
68 KowalskiMichał Ryszardpor./F/LtP-2229 / 782276NawigatorVirtuti Militari

9178
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x3)

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
305DB
1996-12-06+ 781918-09-29Ostrowiec06.08.1941 – RAF Lindholme – „Wellington”-W5593- lot bojowy z zadaniem bombardowania Frankfurt i Achen. Samolot został zestrzelony przez artylerię plotn. nad Belgią. Uratowali się: Szczepan Ścibor (dostał się do niewoli) oraz Stefan Tomicki i Michał Kowalski (uniknąwszy niewoli wrócili do Anglii 04.01.1942). Zginęli: por. Jerzy J.S. Sukiennik i kpt. Mieczysław Saferna oraz plut. Wacław Rybak. -M. Kowalski zmarł w Montreal Quebec - poch. na Cmen. Weteranów Pointe Claire Montreal (b1-ii,RG-014). Kanada.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-08-05 Wellington ll W5593 SM-P 305 Sqd. Take off 22:30 hrs. from Lindholm aerodrome to bomb Aachen. Attacked by a ME 110 night fighter over Belgium and shot down at Marche, Belgium. Crashed at Serinchamps, Belgium. W/Op Kowalski Mieczysław and pilot Tomicki Stefan landed by parachute and escaped with the help of the Comet Line to Gibraltar, arriving back in Great Britain 1942-01-04. Saferna, Sukiennik and Rybak were killed and buried at Charleroi, Ścibior became POW 3811at Stalag Luft L3 Sagan and Belaria. (Courtesy of Simon Roguska)

RAF Lindholm July 1941. (L-R) S/Ldr Ścibior, A/G Sgt Wacław Rybak, Nav F/O Mieczysław Saferna, Pilot S/Ldr Szczepan Ścibior, Nav F/O Jerzy Sukiennik, Pilot Sgt Stefan Tomicki, W/Op Sgt Michał KowalskiVeterans Cemetery, Pointe Claire Montral Canada
69 KubiszMarianst.szer./AC1708094Bez specjalności1920-02-13Koronowo1947 Belgia
70 KucBronisławkpr./LAC707247Kucharz+ 1901-08-17Zagórze1947 Belgia
71 KucnerowiczCzesławkpr./LAC784683Mechanik305DB
+ 1907-06-23Lubiń1947 Belgia
72 KuczerowskiEdwardkpr./AC2708768Bez specjalności1924-06-18Rawicz1947 Belgia
73 KulikowskiEdmundkpr./Sgt704443Nawigator300DB
1945-03-02241921-03-18Siedlce– RAF Faldingworth-„Lancaster”P185- lot boj. bombard. Kolonii. W rejonie celu, po wykonaniu zadania, samolot zestrz. przez niem. myśliwce, w płomieniach spadł na ziemię. Cała załoga zginęła – poch. na cmentarzu Lommel, (2-3-C) Belgia
74 KutkowskiKazimierzkpr./LAC784382Mechanik411 RSU1945-08-14+ 291916-03-03brak danych– 411RSU (Repair & Salvage Unit = Polowy Warsztat Napraw). W czasie, gdy wracał z urlopu do jednostki, został zastrz. podczas zatargu z policją francuską w miejscowości Ostricourt. Poch. na cmen. miejskim w Brukseli, Belgia (17/10/31)
75 LaskowskiZygmuntsierż./F/Sgt783207Mechanik+ 1915-08-101947 Belgia
76 LeciejewskiEdmundplut./LAC706860Kucharz308DM
1920-04-10Wattenscheid1947 Belgia
77 LelińskiFranciszekkpr./LAC782748Mechanik301DB
1911-02-27Klonowa1947 Belgia
78 ŁacziniaStanisławkpr./AC1729068Bez specjalności1925-05-07brak danych1947 Belgia
79 ŁapkowskiWacławmjr/S/LdrP-1506Pilot Battle of BritainVirtuti Militari

8815
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

Odznaka Za Rany i Kontuzje (Wound Badge)
303DM
1941-07-02281913-11-06DyneburgUr. w Dyneburg, Łotwa. Absolwent VIIII Promocji SPL, - promowany 15 sierpnia 1934 na podporucznika obserwatora, otrzyma przydział do 1PL w Warszawie. W roku 1936 przeszkolił się na pilota w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie i odbył Kurs Wyższego Pilotażu w Grudziądzu. Od 1936 roku latał w 112 Esk. Myśl. z którą przeszedł szlak bojowy we wrześniu 1939 w składzie Brygady Pościgowej. – 17 września 1939 roku wylądował na samolocie P-11c w Czerniowcach. Przedostał się do Francji, po przeszkoleniu wykonywał loty bojowe w składzie klucza myśliwskiego, broniącego fabryki samolotów w Romorantin. Po kapitulacji Francji został ewakuowany do W. Brytanii, gdzie po przeszkoleniu 3 sierpnia 1940 roku otrzymał skierowanie do 303DM. Brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię. – 5 września 1940 zestrzelił Ju-88. W tym samym dniu został zestrzelony, w samolocie Hurricane –P2985-, przez niem. myśliwca Bf-109 nad Gillingham. Ranny, uratował się skokiem na spadochronie. Po powrocie do dywizjonu, 5 maja 1941 jest dowódcą 303DM „im.T.Kościuszki”. Dnia 2 lipca 1941 roku zginął w locie bojowym. – RAF Northolt-„Spitfire”-P8596- wystartował w składzie 1 Skrzydła Myśliwskiego z zadaniem osłony bombow. lecących bombard. Lille we Francji. Przed celem, osłonę zaatakowało około 50 myśliwców „Me-109” dysponujących przewagę wysokości. W jednej z indywidualnych walk, które przeniosły się aż do połowy kanału - został zestrzelony. - Zestrzelił samolotów: 6/0/1 – pochowany na cmentarzu Komunalnym w Lombardsijde, (224) Belgia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd July 1940

80 ŁęgowskiTomasz Janpor./F/LtP-1800Pilot316DM
2011-11-26+ 911920-03-08Ur. w m. Kowalewo Pomorskie woj. kuj.pomorskie. Absolwent XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ.1939 przedostał się do W. Brytanii, gdzie został skier. do 2 AGS, gdzie przebywał do września 1941 r. Po przeszkoleniu w 58 OTU w maju 1942 r. został skier. do 316DM. – 4 maja 1945 r. w akcji boj. nad Belgią, został zestrz. i dostał się do niewoli niem. Po wyzw. i demob. ukończył studia w Cambridge. W roku 2006 osiedlił się w Pfeffihgen Szwajcaria – i tam zmarł. (Info: P.Sikora 03.12.2011)
81 ŁukasikKrzysztofkpr./LAC705182Bez specjalnościMedal Lotniczy

317DM
1979-10-17+ 631916-03-19Warszawazmarł w Gandawie Belgia
82 ŁukaszczykJan Wojciechst.sierż./F/Sgt784990Obsługa balonów+ 1905-07-14Ostrowiec Św.1947 Belgia
83 MachalskiStanisławplut./Cpl793250Mechanik przyrz. prec.1976+ 1899-04-17brak danychzmarł w Gandawie Belgia
84 MacuraEmilkpr./AC1708774Bez specjalności2009-11-26+ 1927-07-02Haillicourt1947 Belgia - zmarł w Los Angeles CA USA
85 MakarskiBolesławkpr./Sgt780898Strzelec pokładowy305DB
1943-06-22221921-11-21Borysław– RAF Hemswell-„Wellington”-HE347- lot boj., bombard. Krefeld. Samolot został zestrz. przez niem. nocnego myśliwca nad Grauen Wezel, na poł. wschód od Antwerpii i spadł w płomieniach na ziemię. Zostali wzięci do niewoli: Alfred Fried i Rudolf Raczkowski. Józef Stanisław Gąsecki, uznany początkowo za zaginionego, wrócił 02.09.1943 do Anglii. Zginęli: Stanisław Krzysztof Szpaliński i B. Makarski -poch. cmen. Schoonselhof Engush Park w Antwerpii (15/H) Belgia
86 MazgajPiotrkpr./Sgt794544BombardierKrzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

300DB
1943-06-29251918-02-18Czermin- RAF Hemswell-„Wellington”-HZ438- lot boj. bombard. Kolonii. Samolot zestrz. przez BF110 -ekspl. przed uderz. ziemi k/ St.Peters Rode w Belgii. Cała załoga zginęła. -poch. na cmen. kościel. w St. Peters Rode, (1) Belgia.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Aircraft took off at 2245hrs. Shot down by night fighter flown by Oblt Paul Zorner, I/NJG3, and crashed at 0222hrs at Sint-Pieter's Rhode (Brabant), 13km NE of Leuven, Belgium.

87 MerdaZdzisławszer./AC2708717Bez specjalności1923-02-01Podlesice1947 Belgia
88 MigalskiJózef Walterkpr./AC1708897Bez specjalności1926-01-05Blumberg1946 Belgia
89 MikowskiJankpr./LAC706112Mechanik samochod.+ 1914-07-21brak danych1947 Belgia
90 MilczanowskiRomanplut./Sgt707195Radio operator pokł.1922-05-27Li`ege1970 Bruksela - zmarł w Rixensart Belgia - brak daty zgonu
91 MilewskiFranciszekkpr./LAC703473Elektryk307DM
1990-09-08+ 1916-09-01Jadów1947 Belgia - zmarł w Ghent Belgia.
92 MiondlikowskiAlfonskpt./F/OP-0776Obserwator305DB
1941-08-16341907-03-06WłocławekRAF Lindholme-„ Wellington”-W5463- lot boj., bombard. Kolonii. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrz. ogniem artylerii plotn. i wpadł do morza przy brzegu Holandii. Zginęła cała załoga.– poch. na cmen. wojsk. w Ostendzie Steen (41/4/9) Belgia93 MiziołekJózefkpr./LAC705319Kucharz1920-01-03brak danych1948 Belgia
94 MochnackiZygmunt Janpor./F/OP-2106PilotVirtuti Militari

9585
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy (x2)

305DB
1944-11-06261918-04-24Lwów, Ukraina– RAF Hartford Bridge – “Mosquito”-PZ238- lot boj. przeciwko transportowi i wojskom niem. w rejonie Harff w Holandii. Samolot został zestrz. przez artylerię plotn. w rejonie działania. Zginęli nawig. Z.L. Szwarnowiecki oraz por.pil Z. Mochnacki, który został pochowany na polskim cmentarzu w Lommel, (12/3/B) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-11-06 Mosquito PZ238 SM-D: Took off 20:07 hrs, night intruder over Netherlands and Germany. Missing. Shot down by flak at night while attacking enemy transport near Harff and near Aachen 07/11/1944 Crew: F/O (P.2106) Zygmunt Jan MOCHNACKI (pol.pilot) PAF - killed, P/O (P.2273) Zenon Ludwik SZWARNOWIECKI (pol.nav.) PAF - killedLommel Polish Cemetery Belgium
95 MorawskiAdolfplut./LAC706226Bez specjalności+ 1912-07-14Kańkowo1948 Belgia
96 MrózCzesławst.szer./AC2708773Radio operator1923-07-19Kochłowy1947 Belgia
97 MrozińskiJózefkpr./Sgt705668Strzelec pokładowy300DB
1945-03-02251920-03-11Ostrawa– RAF Faldingworth-„Lancaster”-PB854- dzienny lot boj. bombard. Kolonii. Nad celem samolot został zestrz. przez artylerię plotn. i rozbił się na przedmieściach Kolonii. Zginęła cała załoga. - poch. na cmen. w Lommel, (169/9/D) Belgia
98 NapierałaLeonplut./LAC703784Pomocnik magazyniera+ 1911-06-23Rudniki1947 Belgia
99 NarkiewiczWiktorkpt./F/LtP-0460Oficer techniczny315DM
1985-01-31+ 901905-01-17ŁomżaUr. w Łomży. – W roku 1925 ukończył w Kownie polską szkołę, następnie wstąpił na politechnikę w Gandawie (Belgia), gdzie w roku 1929 uzyska dyplom inżyniera mechanika. W Polsce podjął pracę w Warszawskiej fabryce Avia, gdzie został kierownikiem biura konstrukcyjnego, przy produkcji polskich silników lotniczych (z licencji Wright „Whirlwind” J-5A). Skonstruował i wprowadził m.i. amortyzatory lotnicze, (w które były zaopatrzone w 1939 roku prawie wszystkie polskie samoloty). Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Lotnictwa, a po manewrach w r.1936 uzyskał stopień por. rez. obserwatora. W roku 1939 został zmobilizowany. Po kamp. wrześ. przedostał się do W. Brytanii, gdzie został skier. do 315DM, jako oficer techniczny. W roku 1941 został przenies. do Royal Aeronautical Establishment w Farnborough, gdzie zajmował się napędem odrzutowym. Służbę skończył w 1945 r. w stopniu majora. Wrócił do Polski pierwszym transportem. W latach późn. pracował Katedrze Silników Lotn. Politechniki Warszaw. a później w Katedrze Teorii Maszyn i Mechanizmów. - zmarł w Warszawie Polska ● mjr / S/Ldr.
100 NatkańskiZygmuntkpt./F/O76775ObserwatorKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1942-04-06351907-09-04SkierniewiceRAF Lindholme-“Wellington”-X9764- nocny lot boj. bombard. celów na terytorium Niemiec. -zestrz. przez niem. myśliwca i spadł koło wsi Geetbetz w Belgii- poch. na bryt. cmen. wojsk. (Louvain, Heverlee) – (5/3/E) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Shot down by night-fighter and crashed near Geetbatz.


Heverlee Belgium

Heverlee Belgium
101 Nieżurawski(Cemke) Franciszekst.szer./AC2708195Mechanik samochod.72 MTRU1925-04-17brak danych1947 Belgia
102 OksentowiczJankpr./LAC703513Mechanik303DM
1984+ 1918-03-27Karp1947 Belgia - tu zmarł -brak daty zgonu, miejsca i dalszych informacji
103 OsadzińskiAlfredppor./P/OP-1570PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1942-04-06231919-09-12Absolwent XIV Promocji SPRL-Sadków, - po zakończeniu w 1939 roku przydzielony do SPL-Dęblin. W Anglii po przeszkoleniu w 18 OTU przydzielony do 304DB- 1942 zginął RAF Lindholme-“Wellington”-X9764- nocny lot boj. bombard. węzła kolejowego w Kolonii. Podczas dolotu nad cel został zestrz. przez niem. myśliwca, rozbił się k/ wsi Geetbetz, 28 km od Leuven w Belgii. Zginęła cała załoga. - poch. na bryt. cmen. wojsk. (Louvain, Heverlee) – wspólny grób (3-E-1) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Shot down by night-fighter and crashed near Geetbatz.

104 OwczarekZbigniewkpr./AC2729108Bez ispecjalności1924-05-24Brzeźnio1947 Belgia
105 PachJanplut./Cpl781605Rusznikarz305DB
+ 1914-10-04Katowice1991 Ghent (Gandawa) Belgia
106 PałetkoMieczysławsierż./Cpl783907Kierowca samochod.+ 1914-10-14Widoma1947 Belgia
107 PaprockiFranciszekkpr./LAC705090Bez specjalności1922-11-12Lachowicze1947 Belgia
108 ParczewskiRościsław Konstantyplut.pch./F/Sgt705516Pilot+ 1915-11-13Szanghaj1947 Belgia
109 Perszel(Kerczniewski Łucjan) Henrykst.szer./AC1708146Bez specjalności302DM
+ 1914-04-14Warszawa1946 Belgia
110 PiechockiEdmundsierż./Sgt793185Kucharz309DMR
1996+ 1915-02-26Osielsko1947 Belgia -zmarł w Wevelgem. -Brak daty zgonu i dalszych informacji
111 PieczyńskiZdzisław Stanisławst.sierż./F/Sgt780342Strzelec pokładowy.Virtuti Militari

9158
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

304DB
1942-04-28261916-04-28Sulejów- RAF Lindholme-Wellington”-Z1088- lot boj. bombard. Kolonii. Od chwili startu brak było wszel. łączności. Samolot, prawdopod. zestrz. rozbił się pod Villers –la-Ville (Belgia), Zginęła cała załoga – poch. na cmen. w Charleroi, Belgia (1/B)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1942-04-28 Wellington lc Z1088 NZ-D RAF Lindholme. Attacking Köln. Z1088 crashed three hundred yards west of Villers-la-Ville. Shot down by Feldwebel Fritz Schellwat of 5./NJG 1, flying a Bf 110 from Sint-Truiden airfield. Crew Pilot:76788 Fg Off Ryszard Zygmunt Szczurowski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 2. Observer:P-0131 Fg Off Edward Kowalski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) W/Op:780342 Flt Sgt Zdzisław Stanisław Pieczyński - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 1. AG:792687 Sgt Stefan Ferenc - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) AG:781505 Sgt Wincenty Garbacz - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) Pilot Julian Morawski saved himself. He found himself in Spain, arrested. and imprisoned in the Miranda del Ebro camp. Freed by the British Embassy, ​​he returned to Great Britain in August 1942 - at his own request he was assigned to the 138 Sqd RAF in May 1943.112 PietraszkoJankpr./LAC706217Kierowca samochodowy1917-09-01Sawice1946 Belgia
113 PietrzakTadeuszsierż./Cpl792289MechanikMedal Lotniczy (x2)

1978-04-22+ 661912-12-31Gnieznozmarł w Brukseli Belgia
114 PoniatowskiCzesławsierż./Sgt781551Strzelec pokładowy305DB
1942-08-28471915-04-21Meklenburg– RAF Hemswell-„Wellington”-Z1281- lot boj, bombard. Saarbrücken. Samolot został zestrz. przez niem. nocnego myśliwca, ekspl. w powietrzu i spadł k/ Wihogne, 6 km od Tongeren w Belgii. Zginęła cała załoga. – pochow. na bryt. cment. wojsk. w Louvain Heverlee, Belgia (2-6/9/F)
115 PowierzaTadeuszpor./F/LtP-1646PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy (x3)

303DM

317DM

302DM

1945-01-01311914-08-24Warszawa– RAF Gandawa – „Spitfire”-MK190- Podczas powrotu napotkał nad własnym lotniskiem niem. myśliwców. Został zaatakowany przez FW-190, zginął. – poch. na polskim cmentarzu w Lommel, (13/C) Belgia
58 OTU April 1942
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Joined 303 Sqd June 1942 Joined 302 Sqd January 1944116 PraschillStefan Leopold Alojzypor./F/OP-0877Pilot301DB
1942-06-02351907-09-01KrakówRAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot boj, bombard. Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszk. ogniem artylerii plotn., rozbił się około 15 km od Turnhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. - poch. na pol. cmen. wojsk. w Lommel, Belgia (3/III/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington R1615 1942-06-02. Takeoff at 23:53 hrs for participation in the second 1000 bomber raid; target Essen, Germany. Outward-bound, the aircraft was hit by Flak of the 3./Reserve-Flak-Abteilung 541 and crashed. Crew buried at Lommel in Limburg province

Memorial, BelgiumPolish Memorial Northolt UK

Polish Cemetery Lommel, Belgium
117 RudakWacławplut./Cpl703325Kierowca samochodowy+ 1914-10-11brak danych1947 Belgia
118 RybakWacławplut./Sgt782637Strzelec pokładowyMedal Lotniczy

305DB
1941-08-06271914-11-08Warszawa– RAF Lindholme – „Wellington”-W5593- lot boj. z zadaniem bombard. Frankfurt i Achen. Samolot został zestrz. przez art. plotn. nad Belgią. Uratowali się: Szczepan Ścibor (dostał się do niewoli) oraz Stefan Tomicki i Michał Kowalski (uniknąwszy niewoli wrócili do Anglii 04.01.1942). Zginęli: por. Jerzy J.S. Sukiennik i kpt. Mieczysław Saferna oraz plut. Wacław Rybak, -pochowany na cmentarzu cywilnym w Charleroy, (1B/1/7) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-08-05 Wellington ll W5593 SM-P 305 Sqd. Take off 22:30 hrs. from Lindholm aerodrome to bomb Aachen. Attacked by a ME 110 night fighter over Belgium and shot down at Marche, Belgium. Crashed at Serinchamps, Belgium. W/Op Kowalski Mieczysław and pilot Tomicki Stefan landed by parachute and escaped with the help of the Comet Line to Gibraltar, arriving back in Great Britain 1942-01-04. Saferna, Sukiennik and Rybak were killed and buried at Charleroi, Ścibior became POW 3811 at Stalag Luft L3 Sagan and Belaria. (Courtesy of Simon Roguska)

RAF Lindholm, probably July 1941. The S/Ldr Ścibior crew: (from left) Sgt Wacław Rybak gunner (782637), F/O Mieczysław Saferna navigator (P-0089), S/Ldr Szczepan Ścibior pilot (P-0066) Captured 1941-08-06, F/O Jerzy Sukiennik navigator (P-0094), Sgt Stefan Tomicki pilot, and Sgt Michał Kowalski wireless operator.

Polish Memorial Northolt UK

Charleroi Belgium
119 RytelEugeniuszplut./LAC705989Kierowca samochodowy+ 1915-04-19Prostyń1947 Belgia
120 RzemykMieczysławppor./P/OP-1575PilotVirtuti Militari

9287
Krzyż Walecznych (x4)

Medal Lotniczy

301DB
1942-04-15241918-08-24Philadelphia USAW lutym 1939 roku przen. ze SPRL-Sadków do SPL-Dęblin - Abs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przedostał się przez Rumunię i Francję do W. Brytanii. Po przesz. w 18 OTU otrzymał przydział do 301DB. – W roku 1942 zginął – RAF Hemswell – „Wellington”-Z1379- lot boj. bombard. Dortmund. Samolot został zestrz. do morza przez niem. myśl. Uratowali się i zostali wzięci do niewoli: por. Stanisław Reyman i plut. Edward Wojan. Zginęli : Ppor. Z. F. Zamoyski, por. M. Rzemyk i plut. J.P. Truszkowski. – ppor. M. Rzemyk został poch. na cment. Middelkerke, (70) Belgia


Middelkerke Belgium
121 RzewuskiEdmundplut./LAC706390Mechanik samochodowy+ 1905-10-19brak danych1998 Belgia
122 SafernaMieczysław Juliankpt./F/OP-0089ObserwatorVirtuti Militari

9131
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

305DB
1941-08-06321909-03-13Wieprz– RAF Lindholme – „Wellington”-W5593- lot boj. z zadaniem bombard. Frankfurt i Achen. Samolot został zestrz. przez art. plotn. nad Belgią. Uratowali się: Szczepan Ścibor (dostał się do niewoli) oraz Stefan Tomicki i Michał Kowalski (uniknąwszy niewoli wrócili do Anglii 04.01.1942). Zginęli: por. Jerzy J.S. Sukiennik i plut. Wacław Rybak oraz kpt. M. J. Saferna, który został poch. na cment. cywil. w Charleroi (1C/7/1) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-08-05 Wellington ll W5593 SM-P 305 Sqd. Take off 22:30 hrs. from Lindholm aerodrome to bomb Aachen. Attacked by a ME 110 night fighter over Belgium and shot down at Marche, Belgium. Crashed at Serinchamps, Belgium. W/Op Kowalski Mieczysław and pilot Tomicki Stefan landed by parachute and escaped with the help of the Comet Line to Gibraltar, arriving back in Great Britain 1942-01-04. Saferna, Sukiennik and Rybak were killed and buried at Charleroi, Ścibior became POW 3811 at Stalag Luft L3 Sagan and Belaria. (Courtesy of Simon Roguska)

RAF Lindholm, probably July 1941. The S/Ldr Ścibior crew: (from left) Sgt Wacław Rybak gunner (782637), F/O Mieczysław Saferna navigator (P-0089), S/Ldr Szczepan Ścibior pilot (P-0066) Captured 1941-08-06, F/O Jerzy Sukiennik navigator (P-0094), Sgt Stefan Tomicki pilot, and Sgt Michał Kowalski wireless operator.

Post-war grave

Polish Memorial Northolt UK

Charleroi Belgium
123 SalomonowiczMamertst.szer./LAC705278Radio mechanik1923-02-15brak danych1947 Belgia
124 SatoryEdward Janszer./AC2729166Bez specjalności1925-06-19brak danych1947 Belgia
125 SchupplerJan Mariapor./F/OP-2625Oficer techniczny315DM
1922-02-221947 Belgia
126 ŚcibiorSzczepanmjr/F/LtP-0066PilotVirtuti Militari

9113
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

305DB
1952-08-07+ 481903-12-13UniejówUr. w m. Uniejów woj. poznańskie. Abs. I Promocji OSL, po zakoń. w 1927 roku przydz. do 3PL Poznań Po przyb. do Anglii i po przesz. - 06.08.1941 – RAF Lindholme – „Wellington”-W5593- lot boj. z zadaniem bombard. Frankfurt i Achen. Samolot został zestrz. przez art. plotn. nad Belgią. Uratowali się: Sz. Ścibior, który dostał się do niewoli zaś Stefan Tomicki i Michał Kowalski, uniknąwszy niewoli wrócili do Anglii 4.01.1942. Zginęli: por. Jerzy J.S. Sukiennik i kpt. Mieczysław Saferna oraz plut. Wacław Rybak. - W roku 1946 mjr Ścibior powrócił do Polski, a trzy lata później w roku 1949 został Kom. Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, - Po dwóch latach dnia 15.08.1951 zostaje areszt., następnie 13.05.1952 skazany na śmierć. Wyrok wykon. dnia 07.08.1952. – 27.04.1956 Nacz. Prokuratura Wojskowa umorzyła postęp. przeciwko płk Sz. Ścibiorowi z braku dowodów winy. płk pil.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-08-05 Wellington ll W5593 SM-P 305 Sqd. Take off 22:30 hrs. from Lindholm aerodrome to bomb Aachen. Attacked by a ME 110 night fighter over Belgium and shot down at Marche, Belgium. Crashed at Serinchamps, Belgium. W/Op Kowalski Mieczysław and pilot Tomicki Stefan landed by parachute and escaped with the help of the Comet Line to Gibraltar, arriving back in Great Britain 1942-01-04. Saferna, Sukiennik and Rybak were killed and buried at Charleroi, Ścibior became POW 3811 at Stalag Luft L3 Sagan and Belaria. (Courtesy of Simon Roguska)

RAF Lindholm, probably July 1941. The S/Ldr Ścibior crew: (from left) Sgt Wacław Rybak gunner (782637), F/O Mieczysław Saferna navigator (P-0089), S/Ldr Szczepan Ścibior pilot (P-0066) Captured 1941-08-06, F/O Jerzy Sukiennik navigator (P-0094), Sgt Stefan Tomicki pilot, and Sgt Michał Kowalski wireless operator.

Squadron Leader Szczepan ŚCIBIOR 305Sq. RAF FTR 5/8/41. After returning to Poland, Executed Warsaw 1952-08-07 as British spy.

127 SeńTeodorsierż./F/Sgt793016Mechanik1913-03-14brak danych1947 Belgia
128 SerbejKorneliuszkpt./F/LtP-1772Oficer techniczny1917-07-23Riazań1946 Belgia
129 SikoraJózef Stanisławkpr./LAC793436Mechanik302DM
1945-01-01261919-02-01Żarki– RAF Gandawa – zginął w czasie nalotu niemieckiego na lotnisko Gandawa Belgia – pochowany na polskim cmentarzu w Lommel, (4/1/D) Belgia
130 SikorskiKazimierzsierż./Sgt792251Kierowca.samochodowy306DM
1945-03-06+ 261919-01-27brak danychRAF 411RSU - Ranny w wyp. samoch. w czasie służby, skier. do szp. bryt. Nr109 gdzie zm. –poch. na pol. cmen. w Lommel (8/1/1) Belgia
131 SikorskiWitoldpor./F/OP-2618Oficer techniczny+ 1911-02-06brak danych1947 Belgia
132 Skarżyński(Kareta) Jerzyst.szer./LAC707579Kierowca.samochodowy302DM
1923-03-20Cieszyn1947 Belgia
133 SkoplakZbigniew Romanplut./LAC705475Bez.specjalności1918-03-22Lwów1946 Belgia
134 SłupikMaksymilianszer./LAC708484Kucharz+ 1903-09-15Nowa Wieś1947 Belgia
135 SołtysiakEdmundszer./AC2729174Bez.specjalności1925-09-28Wallers1947 Belgia
136 StachelskiEdwardst.szer./AC1706349Bez.specjalności72 MTLRU RAF1944-12-16+ 211923-05-05brak danych1944 zginął – od wybuchu bomby w Antwerpii – pochow. na polskim cmentarzu w Lommel, (5/1/F) Belgia
137 StankiewiczStanisławkpr./F/Sgt793182Radio.operator.pokł..305DB
1941-08-16261915-01-31Lwów- RAF Lindholme-„ Wellington”-W5463- lot boj. bombard. Kolonii. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrz. ogniem art. plotn. i wpadł do morza przy brzegu Holandii. Zginęła cała załoga. – poch. na cmen. w Klemskerke (1/2/D) Belgia

138 StasinaZbigniewplut./Cpl780621Kancelista316DM
+ 1914-04-08Rohatyn1947 Belgia
139 StegmanStefanpor./F/Lt76711Pilot Battle of Britain111 Sqd
1943-06-17281915-10-15PenzaUr. w m. Penza Rosja. - Abs. XIII Promocji SPL, - ukoń. w 1939 z 104 lokatą. Przez Rumunię, Liban i Francję dotarł w styczniu 1940 do W. Brytanii. Po przesz. w 5 OTU walczył w Bitwie o Wielką Brytanię w 111DM RAF a następnie w listopadzie 1940 w 229DM RAF. W marcu 1941 przeniesiony do 316DM. W przerwie oper. jest instr. pilotażu w 58 OTU. W roku 1943 zginął – RAF Northolt – „Spitfire”-BR143- wykonywał lot boj. w składzie dywizjonu. Samolot jego został zestrz. w walce powietrz. nad morzem przy brzegu belgijskim. Dopiero 03.07.1943 morze wyrzuciło na brzeg k/ Ostendy ciało pilota. – pochowany na cmentarzu komunalnym w Ostendzie, (20/5/9B) Belgia
140 StolarskiZdzisław Adamppor. / F/OP-3020Administracja300DB
1919-11-141948 Belgia
141 SukiennikJerzy Jan Stanisławpor./F/OP-0094ObserwatorVirtuti Militari

9133
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

305DB
1941-08-06291912-04-10Brzesko– RAF Lindholme – „Wellington”-W5593- lot boj. z zad. bombard. Frankfurt i Achen. Samolot został zestrz. przez art. plotn. nad Belgią. Uratowali się: Szczepan Ścibor (dostał się do niewoli) oraz Stefan Tomicki i Michał Kowalski (uniknąwszy niewoli wrócili do Anglii 04.01.1942). Zginęli: kpt. Mieczysław Saferna i plut. Wacław Rybak oraz por.J.S. Sukiennik, który został poch. na cment. w Charleroi (1A/7/1) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-08-05 Wellington ll W5593 SM-P 305 Sqd. Take off 22:30 hrs. from Lindholm aerodrome to bomb Aachen. Attacked by a ME 110 night fighter over Belgium and shot down at Marche, Belgium. Crashed at Serinchamps, Belgium. W/Op Kowalski Mieczysław and pilot Tomicki Stefan landed by parachute and escaped with the help of the Comet Line to Gibraltar, arriving back in Great Britain 1942-01-04. Saferna, Sukiennik and Rybak were killed and buried at Charleroi, Ścibior became POW 3811 at Stalag Luft L3 Sagan and Belaria. (Courtesy of Simon Roguska)

RAF Lindholm, probably July 1941. The S/Ldr Ścibior crew: (from left) Sgt Wacław Rybak gunner (782637), F/O Mieczysław Saferna navigator (P-0089), S/Ldr Szczepan Ścibior pilot (P-0066) Captured 1941-08-06, F/O Jerzy Sukiennik navigator (P-0094), Sgt Stefan Tomicki pilot, and Sgt Michał Kowalski wireless operator.Polish Memorial Northolt UK

Charleroi, Belgium
142 SynowiecStanisławplut./LAC703698Mechani.przyrz..prec.315DM
+ 1904-04-15Sobiałkowo1947 Belgia
143 SzadbejStanisławjun./AC1709216Radio.mechanikCranwell1927-02-10KowelWychowanek Lotniczej Szkoły dla Małoletnich w RAF Cranwell (UK) - 2005 8500 Kortrijk Belgia. (inf. A.M.)
144 SzajMarianplut./LAC780813Mechanik305DB
+ 1913-07-24Poznań1947 Belgia
145 SzczurowskiRyszard Zygmuntpor./F/O76788PilotVirtuti Militari

9390
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1942-04-28271915-04-03Warszawa– RAF Lindholme- Wellington”-Z1088- bombard. Kolonii. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot, zestrz., rozbił się pod Villers –la-Ville. Zginęła cała załoga. – pochowany w Charleroi, Belgia (2/B)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1942-04-28 Wellington lc Z1088 NZ-D RAF Lindholme. Attacking Köln. Z1088 crashed three hundred yards west of Villers-la-Ville. Shot down by Feldwebel Fritz Schellwat of 5./NJG 1, flying a Bf 110 from Sint-Truiden airfield. Crew Pilot:76788 Fg Off Ryszard Zygmunt Szczurowski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 2. Observer:P-0131 Fg Off Edward Kowalski - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) W/Op:780342 Flt Sgt Zdzisław Stanisław Pieczyński - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 1. AG:792687 Sgt Stefan Ferenc - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) AG:781505 Sgt Wincenty Garbacz - Charleroi Communal Cemetery Row V. Grave 3-5 (Coll.) Pilot Julian Morawski saved himself. He found himself in Spain, arrested. and imprisoned in the Miranda del Ebro camp. Freed by the British Embassy, ​​he returned to Great Britain in August 1942 - at his own request he was assigned to the 138 Sqd RAF in May 1943.146 SzkutaAlojzykpt./F/O76625ObserwatorVirtuti Militari

12081
Krzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

304DB
1942-11-01321910-01-29ToszonowiceAbs. V Promocji. Po ukoń. w 1931 roku przydziel. do 1PL w Warszawie. W Anglii po przesz. latał wpierw w 301DB. W 1940 w locie boj. nad Belgią, zestrz. – uratował się skokiem ze spadoch. Przez Francję, Hiszpanię, Gibraltar przy pomocy franc. ruchu oporu wrócił do Anglii. – Przydziel. do 304DB w 1942 zginął – RAF Docking-„Wellington”-R1716- patrolow. Zatoki Biskaj. i zwalczania niem. okrętów podwod. Prawdopod. został zestrz. do morza przez niem. myśl. Zginęła cała załoga.
Added by Stefan Pietrzak Youngs. 305 DB 1942-05-05 Wellington ll Z8599 SM-R Took off Lindholm 2214 to bomb Stuttgart. Intercepted by Oberleutnant Wilhelm Herget of the Stab II./NJG 4, flying a Messerschmitt Bf 110. The pilot ordered the crew to bale out. Unfortunately one crew member said that he had left his parachute back at base. Plt Lt Off Krawczyk gave him his parachute without hesitation. Despite his wounds Krawczyk made an emergency-landing back in England. He was awarded the Virtuti Militari (5th Class). Szkuta was evader. Died 01.11.1942
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-11-01 Wellington 1c R1716 304 Sqd- RAF Docking- patrolling the Bay of Biscay fighting German submarines The plane likely shot down by German fighter(s). The entire crew lost without trace at sea. Crew: Krawczyk Stanisław P.1347 Pilot, Rogla-Sobieszczański Jan P.784042 W/Op, Sasal Zygmunt P.780739 A/G, Skorobohaty Ignacy P.1455 Pilot, Szkuta Alojzy P.76625 Nav, Wodziński Mieczysław P.1667 A/GPolish Memorial Northolt UK
147 SzpalińskiStanisław Krzysztofsierż./F/Sgt782788Pilot305DB
1943-06-22311912-12-12Charków– RAF Hemswell-„Wellington”-HE347- lot boj, bombard. Krefeld. Samolot został zestrz. przez niem. noc. myśl. nad Grauen Wezel, na poł. wschód od Antwerpii, spadł w płomieniach na ziemię. Zostali wzięci do niewoli: Alfred Fried i Rudolf Raczkowski. Józef Stanisław Gąsecki, uznany początkowo za zaginionego, wrócił 02.09.1943 do Anglii. Zginęli: Bolesław Makarski i S. K. Szpaliński-– pochowany na cmentarzu Schoonselhof w Antwerpii (1/F) Belgia
148 SzwarnowieckiZenon Ludwikpor./F/OP-2273NawigatorMedal Lotniczy

305DB
1944-11-06271917-06-24Tarnów– RAF Hartford Bridge – “Mosquito”-PZ238- lot boj. przeciwko transp. i wojskom niem. w rejonie Harff w Holandii. Samolot został zestrz. przez art. plotn. w rejonie działania. Zginęli por.pil Z. Mochnacki oraz por.naw. Szwarnowiecki – pochowany na polskim cmentarzu wojskowym w Lommel, (12/3/A) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1944-11-06 Mosquito PZ238 SM-D: Took off 20:07 hrs, night intruder over Netherlands and Germany. Missing. Shot down by flak at night while attacking enemy transport near Harff and near Aachen 07/11/1944 Crew: F/O (P.2106) Zygmunt Jan MOCHNACKI (pol.pilot) PAF - killed, P/O (P.2273) Zenon Ludwik SZWARNOWIECKI (pol.nav.) PAF - killed

Lommel Polish Cemetery Belgium
149 SzygowskiStanisław Waleriankpt./F/LtP-0361Administracja309DMR
+ 1906-01-01Lwów1949 Belgia
150 SzymurskiKazimierzks.kpt./S/LdrP-2010Kapelan304DB
+ 1915-11-20Wattenscheid1947 Belgia
151 TarasiewiczMikołajplut./LAC705313Magazynier304DB
+ 1914-02-15Brzeźno1948 Belgia
152 TeodorkiewiczStefanst.szer./LAC729007Bez specjalności+ 1911-07-16Błonie1947 Belgia
153 TomickiStefanppor./F/OP-1916 / 782361PilotVirtuti Militari

9162
Krzyż Walecznych (x3)

Medal Lotniczy

18 OTU
300DB
1943-04-09281915-17-01Folwark Raducki, Wieluń06.08.1941–RAF Lindholme – „Wellington”-W5593- lot boj. z zad. bombard. Frankfurt i Achen. Samolot został zestrz. przez art. plotn. nad Belgią. Uratowali się: Szczepan Ścibor (dostał się do niewoli) oraz Stefan Tomicki i Michał Kowalski (unikn. niewoli wrócili do Anglii 04.01.1942). Zginęłi: por. Jerzy J.S. Sukiennik i kpt. Mieczysław Saferna oraz plut. Wacław Rybak.. 08.11.1942 – RAF Bramcote-“Wellington”-Z1325- -nocny lot ćwicz. wychodząc z lotu nurkowego, wskutek błędu w pilotażu i słabej widoczności, rozbił się w pobliżu lotniska. Wyszedł z wypadku z lekkim obrażeniem. 1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-HE148- lot boj. bombard. Duisburg. Samolot, zestrz. przez niem. art. plotn., zatonął u brzegów Holandii. Cała załoga zgineła:- J Rudek, S Ślusarski, T Kniażycki, S Stępień, W Marczuk i S Tomicki.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1941-08-05 Wellington ll W5593 SM-P 305 Sqd. Take off 22:30 hrs. from Lindholm aerodrome to bomb Aachen. Attacked by a ME 110 night fighter over Belgium and shot down at Marche, Belgium. Crashed at Serinchamps, Belgium. W/Op Kowalski Mieczysław and pilot Tomicki Stefan landed by parachute and escaped with the help of the Comet Line to Gibraltar, arriving back in Great Britain 1942-01-04. Saferna, Sukiennik and Rybak were killed and buried at Charleroi, Ścibior became POW 3811at Stalag Luft L3 Sagan and Belaria. (Courtesy of Simon Roguska)

RAF Lindholm July 1941. (L-R) S/Ldr Ścibior, A/G Sgt Wacław Rybak, Nav F/O Mieczysław Saferna, Pilot S/Ldr Szczepan Ścibior, Nav F/O Jerzy Sukiennik, Pilot Sgt Stefan Tomicki, W/Op Sgt Michał Kowalski
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington Z1325 18OTU. Solo night navigation exercise. Stalled at low level and crashed near Hinckley. Aircraft destroyed. Crew: Pilot Sgt Eugeniusz Brill (792176) Killed. buried Newark. Nav F/O Stanisław Bozałek (P-1977) Survived. Bomb Aimer Sgt Włodzimierz Hańczakowski (780028) Survived. A/G Sgt Edward Kasperowicz (794455) Survived. W/Op Sgt Stefan Madejski (784673) Survived. Pilot F/O Stefan Tomicki Survived.
Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1943-04-08 Wellington X HE148 BH-T. 300 Sqd. Took off 21:40 RAF Helmswell attack Duisberg. 18% moon. Shot down by Marine Flak of the 1./Marine-Flak-Abteilung 816. Crashed North Sea 20 km West of IJmuiden, Holland. Crew: Pilot: Plt Off Stefan Tomicki (P-1916/782361) MIA, Navigator: Fg Off Jan Rudek ( P-2021) buried- Bergen General Cemetery Plot II Row E Grave 5 (Washed up Castricum on 10 Apr 43), Bomb Aimer: Sgt Tadeusz Władysław Kniażycki (780872) MIA, W/Op/A/G: Sgt Władysław Marczuk (794308 ) MIA, A/G: Sgt Stanisław Stępień (792832) buried Bergen General Cemetery Plot II Row E Grave 7 (Washed up Egmond aan Zee on 10 Apr 43). Pilot Stanisław Ślusarski (792051) washed ashore near Petten 1943-05-10 buried Bergen General Cemetery

Sgt. Stefan TOMICKI 782361 305Sq. RAF FTR 5/8/41 Comete Line Evader. After his return to the UK his Wellington Bomber HE148 crashed on 1943-04-09 in the North Sea near the Dutch coast. His body was never found.Polish Memorial Northolt UK
154 TurskiStanisław Konradpor./F/OP-1580Pilot305DB
1942-08-28301912-01-28–RAF Hemswell-„Wellington”-Z1281- lot boj. z zad. bombard. Saarbrücken. Samolot zestrz. przez niem. noc. myśl., eksplodował w powietrzu i rozbił się w Wihogne, 6 km od Tongeren w Belgii. Zginęła cała załoga.- poch. na bryt. cment. wojsk. w Louvain Heverlee, Belgia (2-6/9/F)
155 UrbańczykIgnacykpr./AC2729150Pilot – uczeńMedal Lotniczy

1924-12-20Częstochowa1947 Belgia
156 UrbaniakMieczysławst.szer./AC2729195Bez specjalności309DMR
1923-04-25Czarkowo1947 Belgia
157 WeitzMendelplut./WO704486Nawigator300DB
1924-08-01Kraków1948 Belgia
158 WierzejskiAleksander Stanisławkpr./Sgt704243Pilot308DM
1944-12-06221922-08-21Kraków–RAF St.Denijs – „Spitfire”-ML170- wystart. z zad. wsparcia wojsk lądowych. Wskutek złych warunk. atmosf. samolot rozbił się w rejonie Bredy. Pilot zginął. – poch. na cmen. Lommel, (11/1/C) Belgia
159 WilkowskiBernardsierż. pch./Sgt706083Pilot1921-02-22Karolewo1948 Belgia
160 WłodarczakJózefszer./LAC729012Bez specjalności1922-03-12Bzowo1948 Belgia
161 WójcikKazimierzkpr./LAC705051Bez specjalności317DM
1917-02-02Piotrów1947 Belgia
162 WójcikStefankpr./AC1729213Bez specjalności316DM
1925-01-08Commentry1947 Belgia
163 WojsznisMichałsierż./Cpl782326Radio mechanik308DM
+ 1911-11-01Wilno1959 Belgia
164 WojtasikEdwardkpr./AC1729087Bez specjalności1926-11-21brak danych1947 Belgia
165 WolnikFranciszekplut./LAC793351Rusznikarz303DM
+ 1915-08-08Borysław1947 Belgia
166 WyganowskiWładysławpor./F/LtP-0847PilotKrzyż Walecznych (x2)

Medal Lotniczy (x2)

300DB
1945-03-02311914-03-19Warszawa– RAF Faldingworth-„Lancaster” NG501 (P185)- lot boj. bombard. Kolonii. W rejonie celu, po wykon. zadania, samolot zestrz. przez niem. myśl. w płomieniach spadł na ziemię. Cała załoga zginęła – poch. na bryt. cmen. wojsk. w Hotton, (7-8-A) Belgia
58 OTU April1942Northolt

Hotton, Belgium
167 ZabaryłoMichałsierż./Cpl792263Radio telefonistaMedal Lotniczy (x4)

306DM
1977-04-18+ 671910-05-01Ustrzyki Dolnezmarł w Gandawie Belgia
168 Zajusz (Pawlowski)Jerzykpr./LAC706909Bez specjalnościMedal Lotniczy

1920-03-31brak danych1947 Belgia
169 ZalewskiJarosławplut./Sgt784574Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

301DB
1942-06-02301912-11-07WilnoRAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot boj. bombard. Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszk. ogniem art. plotn., rozbił się około 15 km od Turnhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. - poch. na pol. cmen. wojsk. w Lommel, Belgia (5/III/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington R1615 1942-06-02. Takeoff at 23:53 hrs for participation in the second 1000 bomber raid; target Essen, Germany. Outward-bound, the aircraft was hit by Flak of the 3./Reserve-Flak-Abteilung 541 and crashed. Crew buried at Lommel in Limburg province

Memorial, BelgiumPolish Memorial Northolt UK

Polish Cemetery Lommel Belgium
170 ZamoyskiZdzisław Franciszekpor./F/O76830Obserwator301DB
1942-04-15331909-02-20Racew– RAF Hemswell – „Wellington”-Z1379- lot boj, bombard. Dortmund. Samolot został zestrz. do morza przez niem. myśliwca. Uratowali się i zostali wzięci do niewoli: por. Stanisław Reyman i plut. Edward Wojan. Zginęli : por. Zdzisław F .Zamoyski, por. M. Rzemyk i plut. J.P. Truszkowski. –por. Z. Zamoyski został poch. na cmentarzu bryt. w Ostendzie (25/4/9) Belgia
171 ZarzyckiStefankpr./AC1729089Bez specjalnościMedal Lotniczy

1922-03-15Ostricourt Francia1947 Belgia
172 ŻeligowskiWacławkpr./Sgt781872Strzelec pokładowyKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

301DB
1942-06-02221920-11-28Łódź– RAF Hemswell-“Wellington”-R1615- lot boj, bombard. Essen. Podczas dolotu na cel samolot, uszk. ogniem art. plotn., rozbił się około 15 km od Turnhout, w Belgii. Zginęła cała załoga. - poch. na pol. cmen. wojsk. w Lommel, Belgia (6/III/A)
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Wellington R1615 1942-06-02. Takeoff at 23:53 hrs for participation in the second 1000 bomber raid; target Essen, Germany. Outward-bound, the aircraft was hit by Flak of the 3./Reserve-Flak-Abteilung 541 and crashed. Crew buried at Lommel in Limburg province173 ZiarczykZygmuntst.szer./AC1729092Bez specjalnościMedal Lotniczy

2003-06-161924-12-18Genk1947 Belgia
Begraafplaats Genk Centrum, Belgium
174 ZiemiańskiKazimierzppor./P/OP-1586PilotKrzyż Walecznych

Medal Lotniczy

304DB
1942-04-06261916-10-23- RAF Lindholme-“Wellington”-X9764- noc. lot boj. bombard. celów na terytorium Niemiec. Podczas dolotu nad cel. samolot został zestrz. przez niem. noc. myśl. nad Geetbetz w Belgii. - poch. na bryt. cmen. wojsk. (Louvain, Heverlee) – (2/3/E) Belgia
Added by Stefan Pietrzak Youngs: Shot down by night-fighter and crashed near Geetbatz. Claim by Oblt Heinrich Petersen 6/NJG1 - near Geerbetz 10km NW of St Trond (6A): 4,900m at 0228. (Nachtjagd Combat Archives 1942 - Theo Boiten)


Heverlee BelgiumPolish War Memorial Northolt UK

Heverlee Belgium
175 ZubelWłodzimierzplut./LAC703802ElektrykMedal Lotniczy

1985-06-01 Port Moody, BC, Kanada+ 1914-06-04Jaworzno1947 Belgia

Results 1 to 175 of 175.


Top